STT Mã CK Tên công ty Tên viết tắt Vốn điều lệ (tỷ đồng) Ngành Sàn
301 KSQ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam 300 Nguyên Vật Liệu HNX-Index
302 KST Công ty cổ phần KASATI KASATI 30 Viễn thông HNX-Index
303 KTS Công ty cổ phần Đường Kon Tum KTS 50.7 Nông Nghiệp HNX-Index
304 KTT Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường 29.55 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
305 KVC CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ 495 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
306 L14 Công ty cổ phần LICOGI 14 LICOGI 14 149.992 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
307 L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 LICOGI 18 125 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
308 L35 Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama LILAMA.EMC 32.652 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
309 L43 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 LILAMA 45.3 JSC. 35 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
310 L61 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 LILAMA 69-1 75.762 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
311 L62 Công ty Cổ phần Lilama 69-2 LILAMA 69-2 Co 82.982 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
312 LAS Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao LAFCHEMCO 1,128.564 Nông Nghiệp HNX-Index
313 LBE Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An LABECO 11 Dịch vụ HNX-Index
314 LCD Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện EMETC., JSC 15 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
315 LCS Công ty Cổ phần Licogi 166 LICOGI 166 76 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
316 LDP Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar LADOPHAR 78.3 Y tế HNX-Index
317 LHC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng LHC 36 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
318 LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 LICOGI 13 435.98 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
319 LM7 Công ty Cổ phần Lilama 7 50 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
320 LO5 Công ty Cổ phần Lilama 5 LILAMA5.JSC 51.498 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
321 LTC Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông LTC 45.86 Viễn thông HNX-Index
322 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài LUTACO 150 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
323 MAC Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải MASERCO 151.403 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
324 MAS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 42.677 Dịch vụ HNX-Index
325 MBG Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam 418.4 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
326 MBS Công ty cổ phần Chứng khoán MB MBS 1,221.243 Dịch vụ tài chính HNX-Index
327 MCC Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp M&C 50.161 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
328 MCF CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm MECOFOOD 80 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
329 MCO Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam BDC Việt Nam 41.039 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
330 MDC Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin VMDC 214.183 Năng lượng HNX-Index