Công ty niêm yết

LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
Chi tiết

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài (LUTACO) tiền thân là Đội thi công cơ giới và duy tu đường bộ được thành lập vào ngày 26/03/1987, thuộc “Liên Hiệp Xí Nghiệp Giao thông 7”, nay là Tổng Công Ty Quản Lý Đường Bộ 7. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình dân dụng; san lấp mặt bằng; kinh doanh nhà, môi giới bất động sản; thiết kế công trình giao thông; trang trí nội thất...

 • Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài (LUTACO) tiền thân là Đội thi công cơ giới và duy tu đường bộ được thành lập vào ngày 26/03/1987, thuộc “Liên Hiệp Xí Nghiệp Giao thông 7”, nay là Tổng Công Ty Quản Lý Đường Bộ 7.
 • Đến tháng 2/2003, Đội thi công cơ giới và duy tu đường bộ chuyển thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài. Chủ sở hữu Công ty Lương Tài thời gian đầu gồm Ông Bùi Đình Hưng, Bùi Đình Hải và Ông Đào Ngọc Tuấn.
 • Ngày 04/01/2008 Cổ phiếu của Công  ty Cổ phần Đầu  tư Xây dựng Lương Tài đã chính thức niêm  yết và giao dịch  trên Trung  tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu LUT
 • Ngày 12/07/2011 Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung tăng vốn điều lệ  lên  thành 150  tỷ đồng,  trở  thành doanh nghiệp họat động đa ngành nghề với ngành nghề chính yếu là xây dựng công trình cầu đường và cơ sở hạ tầng.
 • Ngày 11/08/2011 hoàn tất và đưa vào sử dụng, khai thác Tòa nhà LUTACO cao 12 tầng, với diện  tích gần 5.000 m2, đánh dấu bước phát  triển mới  trong quá  trình xây dựng và phát triển của công ty. Đây cũng là trụ sở làm việc chính thức của toàn bộ LUTACO Group.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công  trình Giao  thông 6 – Bộ Giao thông vận  tải, với chức năng hoạt động đa ngành với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
 • Xây dựng các công trình dân dụng; công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện, và cấp thoát nước;
 • San lấp mặt bằng;
 • Kinh doanh, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp;
 • Trang trí nội thất;Mua bán vật liệu xây dựng;
 • Kinh doanh nhà; Môi giới bất động sản;
 • Cho thuê nhà ở, văn phòng, đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất;
 • Kinh doanh nhà hàng khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở);
 • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng và công nghiệp; Thiết kế công trình xây dựng giao thông (cầu, đường);
 • Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường);
 • Quản lý dự án đầu tư; Tư vấn đấu thầu;
 • Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở);
 • Cho thuê máy móc thiết bị thi công;
 • Đại lý kinh doanh xăng dầu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Đình Hưng Ông Bùi Đình Hưng 57 Từ năm 2003 đến năm 2006 : Tổng GĐ Công ty CP XDCT Lương Tài 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Đình Hải Ông Bùi Đình Hải 55 Từ năm 2000 đến năm 2002 : Đội trưởng thi công Công ty cơ giới
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Vũ Thị Thứ Bà Vũ Thị Thứ 54 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XDCT Lương Tài
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đinh Anh Kiệt Ông Đinh Anh Kiệt  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Nguyễn Thị Hằng Bà Nguyễn Thị Hằng  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Bùi Đình Hưng Ông Bùi Đình Hưng 57 Từ năm 2003 đến năm 2006 : Tổng GĐ Công ty CP XDCT Lương Tài 
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Đình Hải Ông Bùi Đình Hải 55 Từ năm 2000 đến năm 2002 : Đội trưởng thi công Công ty cơ giới
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Hoa Thúy Bà Nguyễn Thị Hoa Thúy 42
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Hoàng Thị Thu Hà Bà Hoàng Thị Thu Hà 42 Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 08 tháng 05 năm 2018 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Bích Quyên Bà Nguyễn Thị Bích Quyên  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đỗ Khắc Công Ông Đỗ Khắc Công  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Hoa Thúy Bà Nguyễn Thị Hoa Thúy 42
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty