Công ty niêm yết

L35 Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama
Chi tiết

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama được thành lập theo hình thức chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Cơ khí lắp máy, thuộc tổng công ty lắp máy VN theo quyết định ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; sản xuất thùng, bể chưa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; gia công cơ khí..

 • Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy LILAMA được thành lập theo Quyết định số 925/QĐ-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2006 dưới hình thức chuyển đổi sang công ty cổ phần từ tháng 10 năm 2006. Tiền thân của Công ty là Đội công trường Lắp máy trực thuộc Liên hiệp Lắp máy – Bộ xây dựng được thành lập năm 1978
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0903000112 do Sở kế hoạch và Đẩu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 6/10/2006, Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 30/10/2007.
 • Vào tháng 7/2007 Công ty trở thành công ty đại chúng
 • Vào tháng 3/2010 Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch 3.265.155 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán là L35.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nền móng).
 • Hoàn thiện công trình xây dựng (trang trí nội, ngoại thất).
 • Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
 • Khảo sát, tư vấn: Kết cấu xây dựng công nghiệp: quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội, ngoại thất dân dụng, công nghiệp; cấp điện ngành nông nghiệp, chế tạo thiết bị máy cơ khí.
 • Kiểm tra mối hàn (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại.
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý gia công kim loại
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị.
 • Sản xuất thiết bị điện (cơ, điện).
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.
 • Sản xuất, bán hóa chất cơ bản (khí công nghiệp).
 • Sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
 • Đại lý (mua, bán, ký gửi hàng hóa).
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hữu Điều Ông Lê Hữu Điều 58 Từ 5/1982 -1/1987: KTV - Xí nghiệp Liên hợp lắp máy 69 Phả Lại, Chí Linh,Hả...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Triều Ông Nguyễn Văn Triều 48 Từ 9/1995 - 6/1996: CB Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 – TP HCM ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Sơn Lâm Ông Vũ Sơn Lâm  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tất Linh Ông Nguyễn Tất Linh 55 - Tháng 5/1988 đến 10/1990: Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng Que Hàn - Tháng 11/1990...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Hưởng Ông Nguyễn Mạnh Hưởng 37 Đến ngày 13 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Triều Ông Nguyễn Văn Triều 48 Từ 9/1995 - 6/1996: CB Kỹ thuật - Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 – TP HCM ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thanh Quang Ông Nguyễn Thanh Quang 58 Từ 6/1982 - 04/1984: Cán bộ kỹ thuật – Xí nghiệp liên hiệp lắp máy 69 Từ 5/1984...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Huân Ông Nguyễn Văn Huân 60 Từ 1983 - 1989 : Kỹ sư - Nhà máy thiết bị điện Đông Anh, Hà Nội Từ 198...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Mạnh Hưởng Ông Nguyễn Mạnh Hưởng 37 Đến ngày 13 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Hồng Tân Bà Nguyễn Thị Hồng Tân  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Tuấn Minh Ông Lê Tuấn Minh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phạm Mạnh Đức Ông Phạm Mạnh Đức   Từ ngày 27 tháng 04 năm 2013 đến tháng 04 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Văn Việt Hưng Ông Văn Việt Hưng  
Chi tiết...
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Văn Việt Hưng Ông Văn Việt Hưng  
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty