Company list

L14 Công ty cổ phần LICOGI 14
Details

Quá trình xây dựng và phát triển của Công ty LICOGI 14 được gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam và của Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Mỗi một giai đoạn đều đánh dấu sự phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn về mọi mặt hoàn thành nhiệm vụ được giao

 • Công ty Cổ phần LICOGI 14 là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng LICOGI - Bộ Xây Dựng. Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp thi công cơ giới số 14 được thành lập theo quyết định số 184/BXD-TCCB ngày 11/2/1982 của Bộ Xây Dựng với nhiệm vụ thi công san lấp mặt bằng, đào móng các hạng mục công trình nhà máy tuyển quặng APatít địa bàn Tằng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai. 
 • Ngày 02/01/1996, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng có quyết định số 01/BXD-TCLĐ đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 14. 
 • Thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, Bộ Xây Dựng có quyết định số 1453/QĐ-BXD ngày 18/7/2005 và quyết định số 1703/QĐ-BXD ngày 09/9/2005 chuyển Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14 thành Công ty Cổ phần LICOGI 14, có trụ sở chính tại: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương - phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
 • Ngày 12/09/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã cấp Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số 1803000339 cho Công ty Cổ phần LICOGI 14 với số vốn điều lệ ban đầu là 8,8 tỷ đồng.
 • Trong quá trình hoạt động, để tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2007 Công ty Cổ phần LICOGI 14 đã tăng vốn điều lệ từ 8,8 tỷ đồng lên 28,8 tỷ đồng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và các đối tác khác.
 • Theo Quyết định  số 314/QĐ-SGDHN ngày 01/7/2011, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Chuẩn bị mặt bằng công trình (san ủi, đào đắp, bốc xúc đất đá...)
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợ, đường dây và lắp đặt trạm biến áp đến 35KV và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; lắp đặt thiết bị và hoàn thiện các công trình xây dựng (kể cả trang trí, nội ngoại thất);
 • Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, khu cụm công nghiệp, các dự án thủy điện, nhiệt điện;
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (ống cống bê tông cốt thép, gạch bloc và các loại vật liệu xây dựng khác); sản xuất gạch tuynel;
 • Khai thác, chế biến đá các loại
 • Sản xuất, gia công chế tạo và lắp đặt các sản phẩm cơ khí xây dựng (ván khuôn, giàn giáo, khung nhà công nghiệp và các kết cấu định hình khác);
 • Kinh doanh vật tư, máy móc phục vụ sản xuất và tiêu dùng; xăng dầu mỡ các loại;
 • Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị, cho thuê thiết bị, máy công trình;
 • Vận tải hàng hóa đường bộ;
 • Dịch vụ khảo sát địa chất, địa hình; thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng công trình;
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Khai thác quặng sắt, quặng kim loại đen khác;
 • Khai thác mỏ apatit; khai thác khoáng chất và khoáng phân bón khác;
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ và lâm sản khác; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;
 • Thi công xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình môi trường, công trình công cộng (sân vườn, vườn hoa cây xanh, công viên);
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Gia Lý Ông Phạm Gia Lý 58 Đến ngày 19 tháng 05 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phùng Văn Thanh Ông Phùng Văn Thanh 48 Từ ngày 19 tháng 06 năm 2017 đến ngày 07 tháng 06 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Tổng Cô...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 49
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Hùng Sơn Ông Phạm Hùng Sơn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phan Lan Anh Bà Phan Lan Anh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Tuấn Ông Nguyễn Văn Tuấn 58 11/1981-12/1982: Nhân viên Xí nghiệp thi công cơ giới số 13 - 01/1983-10/1991: N...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Thế Bình Ông Trần Thế Bình 60 12/1986-01/1994: Nhân viên Xí nghiệp thi công cơ giới số 14 - 02/1994-02/1997: Đ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hà Minh Tiến Ông Hà Minh Tiến 38
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Gia Lý Ông Phạm Gia Lý 58 Đến ngày 19 tháng 05 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Tuấn Ông Nguyễn Văn Tuấn 58 11/1981-12/1982: Nhân viên Xí nghiệp thi công cơ giới số 13 - 01/1983-10/1991: N...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hà Minh Tiến Ông Hà Minh Tiến 38
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lại Xuân Hùng Ông Lại Xuân Hùng  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hà Văn Lợi Ông Hà Văn Lợi  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Sim Bà Nguyễn Thị Sim 57 01/1983 - 1987: Nhân viên Xí nghiệp thi công cơ giới 14 - 1987 - 1989: Nhân viên...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Tạ Thiên Năng Ông Tạ Thiên Năng 37 06/2006 - nay: Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần LICOGI 14 Chức vụ công t...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Thị Vân Nga Bà Vũ Thị Vân Nga 39 2004-2005: Nhân viên Công ty cơ giới và xây lắp số 14 - Từ 10/2005 – nay: Nhân v...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hoàng Hàng Hải Ông Hoàng Hàng Hải 46
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hoàng Như Thái Ông Hoàng Như Thái 37 Từ tháng 4/2007 đến 8/2011: Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch – Tổng công ty Xâ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Huỳnh Thành Hậu Ông Huỳnh Thành Hậu 46
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News