company.listedcompany

LCD Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện
company.details

Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm Cơ điện tiền thân là Trung tâm nghiên cứu kinh tế kỹ thuật Lắp máy thành lập năm 1980 (thành lập Trung tâm). Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình công nghiệp đường dây tải điện, trạm biến thế; lắp ráp thiết bị máy móc công trình; sản xuất phụ tùng, vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế điện dân dụng và công nghiệp..

 • Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm Cơ điện tiền thân là Trung tâm nghiên cứu kinh tế kỹ thuật Lắp máy (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thành lập năm 1980 (thành lập Trung tâm) theo Quyết định số 133/BXD/TCLD ngày 19/1/1980 của Bộ Xây dựng. Tại thời điểm thành lập, Trung tâm có số vốn ban đầu là 355 triệu đồng và lực lượng lao động khoản hơn 80 người, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.
 • Theo Nghị định số 338/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ngày 20/11/1990 về việc tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo hướng phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, Trung tâm được đổi tên thành Xí nghiệp lắp máy và Thí nghiệm cơ điện theo Quyết định thành lập số 014A/BXD-TCLD ngày 27/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập. Về cơ cấu vốn thì vốn ban đầu của Xí nghiệp là 426 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách cấp là 188 triệu đồng, vốn tự bổ sung là 238 triệu đồng.
 • Năm 1996, Xí nghiệp Lắp máy và Thí nghiệm Cơ điện được đổi tên thành Công ty Lắp máy và Thí nghiệm Cơ điện theo Quyết định số 05/BXD-TCLD ngày 2/1/1996 của Bộ Xây dựng với số vốn ban đầu là 1.507.000.000 đồng.
 • Ngày 1/1/2004, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Lắp máy và Thí nghiệm Cơ điện theo Quyết định số 54/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng với số vốn điều lệ 5,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lắp máy và Thí Nghiệm Cơ điện đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 05 tháng 03 năm 2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 • Ngày 04 tháng 07 năm 2007, Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 2, đổi tên thành Công ty thành Công ty Cổ Phần Lilama - Thí Nghiệm Cơ Điện và tăng vốn điều lệ lên 13.500.000.000 đồng. Ngày 13/03/2008 Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 3, Công ty chuyển trụ sở chính từ 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội về số 434-436 đường Nguyễn Trãi - Xã Trung Văn - Huyện Từ Liêm – TP Hà Nội.
 • Ngày 08/10/2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 737/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama- Thí nghiệm cơ điện. Ngày 15/11/2010 cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama- Thí nghiệm cơ điện (Mã chứng khoán: LCD) chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 31/08/2011 Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 4, Công ty mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh mới: Kinh doanh bất động sản, tư vấn bất động sản, hoạt động tư vấn quản lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
 • Ngày 13/04/2012, Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 5. Công ty mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh mới: Sản xuất các phụ tùng cấu kiện kim loại, phụ kiện phi chi tiêu chuẩn cho xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng...
 • Ngày 04/01/2013, Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 6, Công ty bổ sung vốn điều lệ từ 13.500.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng.
 • Ngày 06/06/2014: Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7, Công ty đổi tên từ Công ty CP Lilama - thí nghiệm cơ điện sang CTCP lắp máy-thí nghiệm cơ điện.
 • Ngày 24/09/2014 Công ty thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 8
 • Xây dựng công trình công nghiệp đường dây tải điện, trạm biến thế
 • Lắp ráp thiết bị máy móc cho các công trình
 • Sản xuất phụ tùng cấu kiện kim loại cho xây dựng
 • Sản xuất vật liệu xây dựng: Gạch lát, tấm lợp, đá ống lát, đất đèn, ôxy, que hàn
 • Kinh doanh vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng
 • Tư vấn thiết kế điện dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công nghệ các dây chuyền sản xuất: vật liệu xây dựng, giấy và chế biến lương thực, thực phẩm
 • Lắp đặt điện, nước, thiết bị thông gió, điều hoà không khí
 • Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị điện, đo lường, điều khiển hệ thống truyền tải điện đến 500KV
 • Thí nghiệm, kiểm định cơ nhiệt, chạy thử các dây chuyền công nghệ của các nhà máy công nghiệp
 • Kiểm tra không phá huỷ (NDT) bằng các phương pháp chụp phóng xạ, siêu âm, từ tính, thử màu và chân không; Kiểm tra xử lý nhiệt luyện các mối hàn bằng kim loại (PWHT)
 • Cung cấp, lắp đặt, bảo trì thang máy và hệ thống chống cháy
 •  Thí nghiệm kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị điện đo lường và điều khiển tự động, hệ thống truyền tải tới 500KV;

  + Thí nghiệm, kiểm tra cơ nhiệt, chạy thử các dây truyền công nghệ cho các nhà máy công nghiệp;

  + Kiểm tra không phá huỷ (NDT) bằng các phương pháp chụp phóng xạ, siêu âm, từ tính, thử mầu và kiểm tra chân không;

  + Kiểm tra xử lý gia nhiệt các mối hàn kim loại.

  + Kinh doanh bất động sản.

  + Tư vấn bất động sản.

  + Hoạt động tư vấn quản lý.

          + Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Văn Định Ông Lê Văn Định   Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 01 tháng 11 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Văn Lít Ông Hoàng Văn Lít 49 Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm Cơ điện
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Lê Thị Hà Bà Lê Thị Hà 51 Tháng 7/1989 đến nay: Nhân viên phòng kế toán – Công ty cổ phần Lilama – TNCĐ 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Anh Tuấn Ông Vũ Anh Tuấn 49 - Từ tháng 10/1994 – tháng 5/1996 : Kỹ sư - Kỹ Thuật Xí nghiệp lắp máy 69-3 ( NM...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Hoàng Tùng Ông Vũ Hoàng Tùng 34
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hoàng Văn Lít Ông Hoàng Văn Lít 49 Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm Cơ điện
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thành Đại Ông Nguyễn Thành Đại 40 Tháng 7/2002 – tháng 12/200ng: Phụ trách kỹ thuật Dự án NM Gang thép Thái Nguyên...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Sỹ Thành Ông Nguyễn Sỹ Thành 43 Tháng 10/2000 – tháng 12/2001: Phụ trách kỹ thuật lắp đặt điện tại Nhà máy Nhiệt...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Vũ Hoàng Tùng Ông Vũ Hoàng Tùng 34
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Lê Tuấn Anh Ông Lê Tuấn Anh 36 Thành viên BKS Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Điệp Bà Trần Thị Điệp 36
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thúy Hồng Bà Lê Thúy Hồng 41 Từ năm 2012 đến ngày 26 tháng 04 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Lắp máy -...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Vũ Hoàng Tùng Ông Vũ Hoàng Tùng 34
Chi tiết..
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews