company.listedcompany

L43 Công ty Cổ phần Lilama 45.3
company.details

Công ty cổ phần Lilama 45.3 tiền thân là Công ty Lắp máy & xây dựng 45.3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam được thành lập ngày 27/01/1993. Ngày 11/06/2008 cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3 (L43) chính thức giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế; thi công xử lý nền móng, trang trí nội thất, lắp ráp máy móc..

 • Công ty cổ phần Lilama 45.3 tiền thân là Công ty Lắp máy & xây dựng 45.3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 497/QĐ-BXH ngày 24/03/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
 • Ngày 11/11/2005 Bộ xây đựng có Quyết định số 2112/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Lắp máy và xây dựng 45-3 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam với số vốn điều lệ 6.815.000.000 đồne (Vốn nhà nước chiếm 51%)
 • Ngày 15/5/2006 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 3403000084 và thay đổi lần thứ nhất ngày 29/5/2007.
 • Ngày 24/03/2006 Còng ty cổ phần Lilama 45.3 chính thức được thành lập theo Quyết định số 497/QĐ-BXD của Bộ trưởng BXD với số vốn điều lệ là: 6.815.000.000 đồng.
 • Công ty đã thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2007, thay đổi giấy phép lần thứ ba vào ngày 20 tháng 03 năm 2008. và thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ tư vào ngày 06 tháng 08 năm 2009 để thay đổi người đại diện pháp luật tại doanh nghiệp.
 • Ngày 08/04/2008 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số I28/QĐ - TTGDIIN về việc chấp thuận đãng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3. Ngày 11/06/2008 cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3 (L43) chính thức giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Thực hiện tái cấu trúc sở hữu theo đề án tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2012-2015 và 2016 đến 2020, đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của công ty là 35.000.000.000 tỷ đồng
 • Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp (xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, các công trình công nghiệp khác, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp), đường dây tải điện, trạm biến thế
 • Thi công xử lý nền móng, trang trí nội thất, lắp ráp thiết bị máy móc cho các công trình, sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy, phụ tùng cấu kiện kim loại các loại cho xây dựng
 • Gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng và thiết bị chịu áp lực (bình, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị và dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng, điện máy, hóa chất, phụ tùng, dụng cụ cơ khí, xăng dầu, mỡ, khí đốt, khí công nghiệp, đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa.
 • Tư vấn khảo sát thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, tư vấn đầu tư và lắp đặt các dây chuyền công nghệ, giao thông, thủy lợi và quốc phòng, kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (siêu âm, thấm thấu, từ tính Xray)
 • Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ, chống ăn mòn bề mặt kim loại
 • Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình công nghiệp
 • Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng và hoạt động vui chơi giải trí.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Quốc Vương Ông Bùi Quốc Vương 45 Từ ngày 12 tháng 12 năm 2012 đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Việt Ông Hoàng Việt 46 Từ tháng 10 năm 2015 : Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Huỳnh Văn Thạch Ông Huỳnh Văn Thạch 45 Từ 1997 - 1999: Nhân viên Công ty đường Khánh Hòa Từ 1999 - 2000: Kỹ sư giám sát...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Thìn Ông Phạm Văn Thìn 44 Đến ngày 13 tháng 07 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Cù Thanh Nghị Ông Cù Thanh Nghị 36 Từ 2004 - 2010: Nhân viên Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 Từ 2011 - 12/2...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Cù Thanh Nghị Ông Cù Thanh Nghị 36 Từ 2004 - 2010: Nhân viên Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 Từ 2011 - 12/2...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hoàng Việt Ông Hoàng Việt 46 Từ tháng 10 năm 2015 : Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Mạc Thanh Hải Ông Mạc Thanh Hải 44 T11/1999 - 2000: Kỹ thuật CT NM thuỷ điện Đa My Công ty LM & XD 45.3 2000: Quản ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Quang Du Ông Trần Quang Du 49 1997 - 1998: Kỹ thuật Công ty Lắp máy & Xây dựng số 7 1998 - T09/2009: Đội trưởn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Văn Thìn Ông Phạm Văn Thìn 44 Đến ngày 13 tháng 07 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Cù Thanh Nghị Ông Cù Thanh Nghị 36 Từ 2004 - 2010: Nhân viên Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Lilama 45.3 Từ 2011 - 12/2...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phạm Thị Bích Hà Bà Phạm Thị Bích Hà 44 Từ 10/1998 - 12/2010: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Lilama 45.3 Từ 01/2011 -...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nông Thị Hồng Nhung Bà Nông Thị Hồng Nhung 31
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Ngọc Dũng Ông Trần Ngọc Dũng 45 Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 04 năm 2005 : Nhân viên phòng kinh tế kỹ thuật - ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Phạm Văn Thìn Ông Phạm Văn Thìn 44 Đến ngày 13 tháng 07 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Chi tiết..
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews