Company list

KTT Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
Details

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường tiền thân là Công ty cổ phần Thuận Hưng với đăng ký kinh doanh lần đầu cấp ngày 10/11/2003. Ngày 28/10/2011, cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HN với mã KTT. Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp..

 • Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiện Trường tiền thân là Công ty cổ phần Thuận Hưng với đăng ký kinh doanh lần đầu số 0703000328 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 10 tháng 11 năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu 2.100.000.000 đồng gồm ba lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp điện đường dây điện thế 35KV, Mua bán vật tư ngành điện, Sản xuất mua bán hàng thủ công mũ nghệ có trụ sở chính ở số 9A khu 5 tầng số 2, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
 • Ngày 05 tháng 07 năm 2006 Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 02 đồng thời thay đổi địa chỉ công ty chuyển từ 9A khu năm tầng số 2-phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
 • Ngày 10 tháng 11 năm 2009 Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ ba với số đăng ký kinh doanh mới là 0600324084, nâng vốn điều lệ của Công ty lên  12. 000.000.000 đồng và chuyển về địa chỉ mới là Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
 • Ngày 22 tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Thuận Hưng được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường và nâng số vốn điều lệ lên  25.000. 000.000 đồng.
 • Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Cổ phiếu KTT chính thức được giao dịch trên Sàn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với 2,5 triệu cổ phần.
 • Ngày 07 tháng 10 năm 2011, ngày giao dịch đầu tiên 375,000 cổ phần phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đưa tổng lượng cổ phần được Công ty niêm yết trên HNX là 2,875,000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 28,750,000,000 đồng.
 • Tháng 8 năm 2014, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/KTT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động với số lượng cổ phần là 80.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nâng vốn điều lệ công ty lên thành 29.550.000.000 đồng
 • Xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế 35 KV; San lấp mặt bằng;
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;
 • Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ;
 • Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện;
 • Mua bán lương thực, hàng nông, lâm thủy hải sản, phân bón nông nghiệp;
 • Sản xuất các mặt hàng nhựa, cơ khí xuất khẩu;
 • Sản xuất, mua bán hàng may mặc công nghiệp xuất khẩu;
 • Mua bán điện thoại các loại; Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông;
 • Mua bán các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hóa chất ngành in;
 • Vận tải hàng hóa và hành khách theo hợp đồng;
 • Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;
 • Khai thác, mua bán khoáng sản, vật liệu xây dựng;
 • Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Hữu Tuấn Ông Hoàng Hữu Tuấn 47 Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Anh Tú Ông Hoàng Anh Tú 39 Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hoàng Thị Phương Bà Hoàng Thị Phương 49 1994 – nay: Nhân viên Công ty cổ phần Dược Nam Hà 26/04/2010 – nay: Thành viên H...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vi Trung Sơn Ông Vi Trung Sơn 54 1990 – 2002: Nhân viên kỹ thuật Công ty Atex Nam Định 2002 -04/2010: Quản đốc ph...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Như Đô Ông Hoàng Như Đô 37 2003 – 2009: Nhân viên CT thiết bị Thuận Thành 2009 – nay: Thành viên Hội đồng q...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Hoàng Hữu Tuấn Ông Hoàng Hữu Tuấn 47 Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Vi Trung Sơn Ông Vi Trung Sơn 54 1990 – 2002: Nhân viên kỹ thuật Công ty Atex Nam Định 2002 -04/2010: Quản đốc ph...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Thị Hồng Mến Bà Trần Thị Hồng Mến 37 2005 – 2006: Nhân viên phòng kế toán Công ty sản xuất bánh kẹo và nước giải khát...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Trần Thị Vân Anh Bà Trần Thị Vân Anh 34 2006-nay :Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trườn...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hoàng Minh Tuấn Ông Hoàng Minh Tuấn 56 1990 – 1997: Nhân viên Công ty dệt Nam Định 1997 – 2002: Nhân viên Công ty thủ c...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Xuân Bảy Ông Trần Xuân Bảy 61 1978 – 1982: Cảnh sát bảo vệ trường CA Hà Nam Ninh 1982 – 1993: Cảnh sát CA Hải ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Hoàng Hữu Tuấn Ông Hoàng Hữu Tuấn 47 Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Trưởng Phòng Hành chính Ông Hoàng Minh Tuấn Ông Hoàng Minh Tuấn 56 1990 – 1997: Nhân viên Công ty dệt Nam Định 1997 – 2002: Nhân viên Công ty thủ c...
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News