Công ty niêm yết

KTS Công ty cổ phần Đường Kon Tum
Chi tiết

Công ty cổ phần Đường Kon Tum ngày nay tiền thân là Công ty Mía đường Kon Tum thành lập ngày 10/7/1995. Ngày 01/7/2008 tiến hành cổ phần trở thành Công ty cổ phần đường Kon Tum. Ngành nghề kinh doanh: trồng cây mía; sản xuất đương; sản xuất truyền tải phân phối điện; bán buôn nông lâm sản và động vật sống; mua bán phân bón; sản xuất bao bì..

 • Công ty cổ phần Đường Kontum tiền thân là Công ty Mía đường Kon Tum, là doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Kon Tum, được thành lập từ năm 1995 trong chương trình mía đường quốc gia.
 • Sau 5 năm hoạt động, Công ty Mía đường Kon Tum làm ăn không có hiệu quả nên được chuyển thành Nhà máy đường Kon Tum, hạch toán phụ thuộc Công ty đường Quảng Ngãi. Khi Công ty đường Quảng Ngãi cổ phần hóa vào cuối năm 2006, Nhà máy đường Kon Tum lại bị tách khỏi Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi do không thể cổ phần hóa được và chuyển thành Công ty đường Kon Tum - là công ty nhà nước độc lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Công ty Mía Đường Kon Tum hoạt động không có hiệu quả. Tính đến thời điểm 31/3/2007, tổng số nợ của Công ty Đường Kon Tum lên đến 129 tỷ, âm vốn chủ sở hữu hơn 36 tỷ đồng. Với mục đích tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã tham gia mua nợ và tái cơ cấu thành công cho Công ty Mía Đường Kon Tum. Là một định chế tài chính đặc biệt của Chính Phủ, DATC đã tiến hành mua nợ từ các Ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp.
 • Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đối với phương án tái cơ cấu tài chính và chuyển đổi Công ty Mía Đường Kon Tum thành công ty cổ phần, Công ty Mía đường Kon Tum đã được DATC cơ cấu lại tài chính và chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 01/07/2008.
 • Ngày 31/12/2010: CTCP Đường Kon Tum đã chính thức niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là KTS
 • 2012: Đại hội đồng cổ đông bất thường, quyết định tăng Vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ lên 50,7 tỷ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 • 2013: Niêm yết bổ sung 1.170.000 cổ phiếu trên HNX
 • Trồng cây mía;
 • Sản xuất đường;
 • Sản xuất, truyền tải, phân phối điện;
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
 • Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
 • Sản xuất bao bì;
 • Lắp đặt máy móc thiết bị;
 • Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Việt Anh Ông Đặng Việt Anh 41 Từ ngày 20 tháng 06 năm 2016 đến 13/02/2017 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Mí...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hồng Thái Ông Lê Hồng Thái 67 1995-nay: Công tác tại CTCP XNK Ngũ Cốc
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Ngọc Hiếu Ông Trần Ngọc Hiếu 63 1976-1981: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia mặt trận chiến trường Campuchia ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Thái Văn Hùng Ông Thái Văn Hùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Minh Thông Ông Lê Minh Thông  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Phạm Ngọc Hòa Ông Phạm Ngọc Hòa  
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Sâm Ông Nguyễn Hoàng Sâm 30
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Hồng Thái Ông Lê Hồng Thái 67 1995-nay: Công tác tại CTCP XNK Ngũ Cốc
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Xuân Minh Ông Nguyễn Xuân Minh 58 Từ ngày 10 tháng 05 năm 2013 đến ngày 31 tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Hữu Quảng Ông Nguyễn Hữu Quảng  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hồ Minh Tường Ông Hồ Minh Tường 53 12/1986 -9 /1989: Nhân viên phòng tài chính huyện Mang Yang –Tỉnh Gia Lai – Kon ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Trần Thị Nhi Bà Trần Thị Nhi 55 1991-03/2010: Lần lượt là Phó phòng Kế toán, kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thủy Bà Nguyễn Thị Thủy 59 1985-1987: Cục Thuế Bình Dương 1987-2014: CTCP Đường Bình Dương 2014-nay: Công t...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Đức Cần Ông Nguyễn Đức Cần  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Hoàng Sâm Ông Nguyễn Hoàng Sâm 30
Chi tiết...
Trợ lý Tổng GĐ Ông Nguyễn Hoàng Sâm Ông Nguyễn Hoàng Sâm 30
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty