Công ty niêm yết

LDP Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar
Chi tiết

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar tiền thân là Xí nghiệp Liên hiệp Dược Lâm Đồng được hình thành từ năm 1982 dựa trên sự sáp nhập hai Công ty Dược liệu và Dược phẩm, trực thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất tân dược, đông dược; mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế; xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu..

 • Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar tiền thân là Xí nghiệp Liên hiệp Dược Lâm Đồng được hình thành từ năm 1982 dựa trên sự sáp nhập hai Công ty Dược liệu và Dược phẩm, trực thuộc Sở Y Tế Lâm Đồng.
 • Năm 1992, Công ty Dược huyện, thị được sáp nhập vào Xí nghiệp Liên HIệp Dược Lâm Đồng thành Công ty Dược và Vật tư Y tế Tỉnh Lâm Đồng.
 • Năm 1999, Công ty Dược và Vật tư Y tế Lâm Đồng được Cổ phần hóa trở thành Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Lâm Đồng.
 • Năm 2007, Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Lâm Đồng đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar.
 • Ngày 29/06/2010, công  ty chính thức niêm yết  1.700.000 CP trên Sở  Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội với mã chứng  khoán – LDP.
 • Năm 2011:  Ladophar hoàn thành  việc tăng vốn điều lệ  từ 17 tỷ đồng lên  33,99 tỷ đồng.
 • Năm 2012:   LDP đạt giải bạc chất  lượng quốc gia năm 2012  theo QĐ 262/TTg ngày  30/01/2013 của Thủ tướng  chính phủ.
 • Năm 2013:   Ladophar được Sở Giao  dịch chứng khoán Hà Nội  vinh danh là một trong 10  doanh nghiệp minh bạch  nhất trên sàn giao dịch Hà  Nội giai đoạn 2012 – 2013
 • Năm 2014:   Ladophar đạt Giải bạc  chất lượng Quốc gia  năm 2014.
 • Năm 2015:   Đi vào hoạt động nhà  máy Đông dược quy mô  lớn nhất khu vực Tây  Nguyên.  Doanh nghiệp đạt giải  VÀNG chất lượng quốc  gia
 • Mua, bán thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, vậy tư, thiết bị y tế;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Bán buôn thực phẩm;
 • Sản xuất thuốc tân dược, đông dược. Xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc,  vật tư thiết bị y tế. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Sản xuất, kinh doanh rượu, ngước uống  có cồn, nước uống có gas và không có gas. Kinh doanh hóa chất (phục vụ xét nghiệm, thí nghiệm, sinh  học, hóa học, huyết học), sinh phẩm, vaccine. Nuôi trồng dược liệu. Kinh doanh thương mại, dịch vụ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Vũ Thu Mười Bà Vũ Thu Mười 48 Từ ngày 14 tháng 05 năm 2012 đến ngày 04 tháng 05 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Minh Thắng Ông Nguyễn Minh Thắng 69 Đến ngày 04 tháng 05 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - La...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Xuân Hương Bà Phạm Thị Xuân Hương 54 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Lado...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Khoa Ông Phạm Văn Khoa 44 1998 - 2008: Công tác tại Trường Cao đẳng Lương thực –Thực phẩm 2009 - 2010: Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Bảo Ông Trịnh Văn Bảo  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Phạm Thị Xuân Hương Bà Phạm Thị Xuân Hương 54 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Lado...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Vũ Thị Thông Bà Vũ Thị Thông 61 Từ ngày 28 tháng 03 năm 2013 đến ngày 08 tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Thế Vũ Ông Lê Thế Vũ 56 1991-1992: Công tác tại Hiệu thuốc Bảo Lộc 1992-1995: Trưởng Phòng Nghiệp vụ Hiệ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trương Thị Ngọc HIền Bà Trương Thị Ngọc HIền 41 2001 – 6/2013: Phòng KT - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar Từ 7/2013 đế...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phạm Thị Hồng Hương Bà Phạm Thị Hồng Hương 61 Từ 06/1982 - 09/1995: Công tác tại phòng tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài Ch...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thu Hương Bà Nguyễn Thị Thu Hương  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Ái Ông Nguyễn Ái  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Phạm Thị Xuân Hương Bà Phạm Thị Xuân Hương 54 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Lado...
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty