Company list

LTC Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Details

Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được thành lập ngày 11/10/2000 do chuyển trung tâm kỹ thuật Điện nhẹ viễn thông thành Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 05/2001. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn, khảo sát các công trình điện nhẹ viễn thông, điện lạnh...; lắp đặt bảo trì bảo dưỡng hỗ trợ vận hành các thiết bị điện nhẹ viễn thông; thi công xây lắp các công trình về điện..

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông là Trung tâm Kỹ thuật điện nhẹ Viễn thông thuộc Công ty Công trình Bưu điện - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được cổ phần hóa năm 2000.
 • Ngày 27/11/2006, Công ty đã được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 40/TTGDCKHN -ĐKGD của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Tư vấn, khảo sát các công trình điện nhẹ viễn thông, điện lạnh, điện, điện tử, tin học, các hệ thống chống sét, nội thất
 • Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị điện nhẹ viễn thông, điện tử, tin học, các hệ thống chống sét
 • Xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá, thiết bị
 • Sản xuất kinh doanh phụ kiện xây lắp, vật tư thiết bị chuyên ngành điện nhẹ viễn thông tin học
 • Thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng dự toán các công trình: Điện tử viễn thông đối với các công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, thiết kế mạng máy tính, mạng thông tin liên lạc, hệ thống camera quan sát
 • Thiết kế thông tin vô tuyến điện: đối với các công trình thông tin liên lạc bưu chính viễn thông (trạm đài thu phát, hệ thống cáp, cột ăng ten, trang âm, hệ thống phòng chống sét); Điện lạnh, điện tử, tin học, báo cháy, điện nước, thang máy
 • Thi công xây lắp các công trình: điện nhẹ viễn thông; điện, điện lạnh, điện tử, tin học, các hệ thống chống sét, báo cháy, điện nước cầu thang máy, các công trình thông tin bưu điện, các công trình dân dụng, công nghiệp
 • Thẩm định thiết kế các công trình: thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, hệ thống mạng máy tính, mạng thông tin liên lạc, hệ thống camera quan sát; Điện nhẹ, viễn thông, tin học, điện tử, điện, điện lạnh và các hệ thống chống sét, báo cháy, điện nước, cầu thang máy
 • Đầu tư, lắp đặt xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông, dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông
 • Gia công cơ khí, chế tạo sản xuất và lắp đặt cột cao thông tin
 • Mua bán hàng điện lạnh, điện gia dụng
 • Lắp đặt thi công các đường dây tải điện đến 35 KV
 • Xây lắp các công trình phát thanh truyền hình
 • Kinh doanh nhà, môi giới kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lương Quí Thăng Ông Lương Quí Thăng 40 Từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 đến ngày 03 tháng 11 năm 2014 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Trọng Vinh Ông Ngô Trọng Vinh 55 Từ ngày 18 tháng 06 năm 2014 đến ngày 16 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Ngô Anh Phương Bà Ngô Anh Phương  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Từ Duẩn Ông Nguyễn Từ Duẩn 58
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Trung Liễu Ông Bùi Trung Liễu 40 Từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 đến ngày 10 tháng 09 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Bùi Trung Liễu Ông Bùi Trung Liễu 40 Từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 đến ngày 10 tháng 09 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hoàng Văn Chương Ông Hoàng Văn Chương  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Trọng Vinh Ông Ngô Trọng Vinh 55 Từ ngày 18 tháng 06 năm 2014 đến ngày 16 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Đức Thưởng Ông Phạm Đức Thưởng  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phạm Đức Thưởng Ông Phạm Đức Thưởng  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Trần Thị Thu Thủy Bà Trần Thị Thu Thủy  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Trọng Hà Ông Nguyễn Trọng Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hoàng Hùng Ông Hoàng Hùng  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Tiến Dũng Ông Nguyễn Tiến Dũng  
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News