company.listedcompany

LCS Công ty Cổ phần Licogi 166
company.details

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 tiền thân là Chi nhánh Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Hà Nội, được thành lập ngày 18/05/2007. Lĩnh vực hoạt động chính: thi công xây lắp; tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (khai thác và chế biến các sản phẩm từ mỏ đá Sao Thổ); thi công các công trình điện (trọng tâm là các dự án điện cao thể).

 • Công ty Cổ phần Licogi 16.6 tiền thân là Chi nhánh Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Hà Nội. Công ty Cổ phần Licogi 16.6 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103017362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2007.
 • Từ khi thành lập, Công ty đã có 2 lần tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng đến tháng 9/2009 Vốn điều lệ của Công ty là 25.000.000.000 đồng.
 • Nam 2010, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng.
 • Năm 2011, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 41 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
 • Năm 2012, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 76 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty cổ phần LICOGI 166.
 • Tháng 6/2013 Công ty Cổ phần Licogi 166 hoàn thành việc thoái vốn khỏi công ty CP Sông Đà Cao Cường thông qua việc bán 890.000 cổ phiếu SCL
 • Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng; các công trình điện, thông tin liên lạc; công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; các công trình phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ; các công trình thông gió cấp nhiệt, điều hòa không khí; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền móng công trình.
 • Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng. Gia công chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí
 • Các hoạt đông dịch vụ: cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật; tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chinhs), dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị, các sản phẩm cơ khí và kết cấu địch hình khác
 • Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ; kinh doanh vận tải hàng hóa
 • Kinh doanh điện, nước, khí nén
 • Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và kinh doanh bất động sản.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phí Ngọc Anh Ông Phí Ngọc Anh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Bùi Thị Nhân Huệ Bà Bùi Thị Nhân Huệ  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tăng Quốc Thuộc Ông Tăng Quốc Thuộc 42 Từ ngày 05 tháng 05 năm 2016 đến ngày 05 tháng 04 năm 2017 : Giám đốc Thi công C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Tú Ông Nguyễn Anh Tú 45 Đến ngày 23 tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Công ty cổ phần LICOGI 16
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Đình Đáp Ông Lê Đình Đáp  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phan Văn Minh Ông Phan Văn Minh 41
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Vũ Đình Dũng Ông Vũ Đình Dũng 61 Từ năm 1996 đến năm 2007 : Công ty Lắp máy điện nước-Tổng Công ty Lắp máy XD và ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Hà Thị Huê Bà Hà Thị Huê 45 Từ tháng 10/1996 đến tháng 7/1997: Công tác tại Công ty Xây dựng số 18- Huyện Ch...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Thủy Bà Nguyễn Thị Thủy 45 Từ ngày 21 tháng 02 năm 2014 đến ngày 05 tháng 11 năm 2015 : Công bố thông tin C...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Hưởng Ông Nguyễn Văn Hưởng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Anh Tú Ông Nguyễn Anh Tú 45 Đến ngày 23 tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Công ty cổ phần LICOGI 16
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Văn Hiếu Ông Nguyễn Văn Hiếu  
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews