Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
271 HTL Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long Truong Long JSC 120 Dịch vụ VN-Index
272 HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons Hưng Thịnh Incons 287.5 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
273 HTP Công ty Cổ phần HTInvest HPTPC 18.05 Dịch vụ HNX-Index
274 HTT Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây HTT Jsc. 200 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
275 HTV Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên HATIEN TRANSCO 131.04 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
276 HU1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 HUD1., JSC 100 Bất Động Sản VN-Index
277 HU3 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 HUD3 99.999 Bất Động Sản VN-Index
278 HUT Công ty Cổ phần Tasco HUD-TASCO 2,686.33 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
279 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương HV Corp 2,270.383 Nông Nghiệp VN-Index
280 HVH Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC HVC., JSC 200 Dịch vụ VN-Index
281 HVT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì Vicco 109.881 Hóa chất HNX-Index
282 HVX Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Vicem Hải Vân 415.253 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
283 IBC Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings IBCI 688.8 Dịch vụ VN-Index
284 ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản INCOMFISH 128.07 Nông Nghiệp VN-Index
285 ICG Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng INCOMEX 200 Bất Động Sản HNX-Index
286 IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I IDI 1,816.097 Nông Nghiệp VN-Index
287 IDJ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ IDJ Financial 326 Bất Động Sản HNX-Index
288 IDV Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc VPID 161.725 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
289 IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật BECAMEX IJC 2,741.945 Bất Động Sản VN-Index
290 INC Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO IDICO-INCON 20 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
291 INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp APP PRINT.CO 180 Nguyên Vật Liệu HNX-Index
292 ITQ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang TQ GROUP 238.433 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
293 IVS Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam VNS 340 Dịch vụ tài chính HNX-Index
294 KDM Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam 71 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
295 KHS Công ty Cổ phần Kiên Hùng KIHUSEAVN 107 Sản xuất thực phẩm HNX-Index
296 KKC Công ty Cổ phần Kim khí KKC KKC 52 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
297 KLF Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF KLF GLOBAL., JSC 1,653.526 Dịch vụ HNX-Index
298 KMT Công ty cổ phần Kim khí miền Trung CEVIMETAL 98.466 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
299 KSD Công ty cổ phần Đầu tư DNA 120 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX-Index
300 KSK Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu Công ty Khoáng Sản Luyện kim màu 238.88 Nguyên Vật Liệu HNX-Index