Công ty niêm yết

MBG Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Chi tiết

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam được thành lập ngày 04/10/2007. Ngày 27/10/2015, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã: MBG. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng nhà các loại; sản xuất thiết bị đèn chiếu sáng, đèn trang trí, sản xuất đồ điện gia dụng; bán buôn vật liệu xây dựng; buôn bán trang thiết bị y tế...

Quá trình hình thành và phát triển
  • Tiền thân công ty ngày nay là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam được thành lập ngày 04/10/2007.
  • Ngày 23/02/2009 công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam với vốn điều lệ thực góp là 2 tỷ đồng.
  • Ngày 05/09/2013 công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
  • Ngày 22/12/2014 công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng
  • Ngày 27/10/2015, Sở giao dịch chứng khoán HN đã ban hành quyết định về việc cho Công ty niêm yết 8.000.000 cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán MBG.
  • Xây dựng nhà các loại
  • Sản xuất thiết bị đèn chiếu sáng, đèn trang trí, sản xuất đồ điện gia dụng
  • Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
  • Buôn bán trang thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Huy Thành Ông Phạm Huy Thành 40 Năm 2004 đến năm 2006: Cán bộ Công ty CP Hóa dầu Quân đội. Năm 2007 đến năm 2009...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Đặng Thị Tuyết Lan Bà Đặng Thị Tuyết Lan 35 Năm 2006 đến tháng 10/2007 Cán bộ kế toán Công ty TNHH Sơn Kova Tháng 10/2007 đ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đức Thuận Ông Nguyễn Đức Thuận 43 Năm 1999 – 2006 Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp Công ty cơ điện công trình Năm 2...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Quang Đông Ông Dương Quang Đông 58 Tháng 05/1989 đến tháng 12/1996 Kế toán Công ty Xây lắp thương mại Hà Nội (thuộc...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Vương Bảo Yến Bà Vương Bảo Yến  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Huy Thành Ông Phạm Huy Thành 40 Năm 2004 đến năm 2006: Cán bộ Công ty CP Hóa dầu Quân đội. Năm 2007 đến năm 2009...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Đặng Thị Tuyết Lan Bà Đặng Thị Tuyết Lan 35 Năm 2006 đến tháng 10/2007 Cán bộ kế toán Công ty TNHH Sơn Kova Tháng 10/2007 đ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Dương Quang Đông Ông Dương Quang Đông 58 Tháng 05/1989 đến tháng 12/1996 Kế toán Công ty Xây lắp thương mại Hà Nội (thuộc...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Bích Bà Nguyễn Thị Bích  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phạm Tuyết Nhung Bà Phạm Tuyết Nhung 31 Từ tháng 03 năm 2016 đến nay : Kế toán CTCP Hưng Thịnh Phát Việt Nam
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hạnh Bà Nguyễn Thị Hạnh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Mai Bà Nguyễn Thị Mai  
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty