Công ty niêm yết

MDC Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
Chi tiết

Công ty cổ phần Than Mông Dương - TKV tiền thân là Mỏ than Mông Dương được thành lập từ ngày 01 tháng 4 năm 1982. Ngành nghề sản xuất chính của Công ty: sản xuất, chế biến, kinh doanh than và các loại khoáng sản khác; chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, vận tải đường bộ đường sắt đường biển; xây dựng công trình mỏ...

 • Ngày 01/04/1982, Mỏ Than Mông Dương - Khe Chàm được thành lập trực thuộc Liên hiệp Than Hòn Gai - Bộ Mỏ và Than.
 • Tháng 04/1987, Mỏ Than Mông Dương - Khe Chàm được tách thành 2 mỏ: Mỏ Than Mông Dương và Mỏ Than Khe Chàm trực thuộc Công ty Than Cẩm Phả - Bộ Năng lượng. Ngày 30/06/1993, Mỏ Than Mông Dương được thành lập lại theo Quyết định số 418 NL/TCCBLĐ ngày 30/06/1993 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng, là đơn vị trực thuộc Công ty Than Cẩm Phả.
 • Ngày 29/12/1997, Mỏ Than Mông Dương được chuyển thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ của Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) theo Quyết định số 24-1997/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
 • Ngày 01/10/2001, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành quyết định số 405/QĐ-HĐQT về việc đổi tên Mỏ Than Mông Dương thành Công ty Than Mông Dương - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.
 • Ngày 08/11/2006, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (được đổi tên từ Tổng Công ty Than Việt Nam) ký quyết định số 2456/QĐ-HĐQT về việc đổi tên Công ty Than Mông Dương thành Công ty Than Mông Dương - TKV
 • Theo quyết định số 3673/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Than Mông Dương – TKV, Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2007 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ phần hóa các đơn vị năm 2007, Công ty Than Mông Dương - TKV đã thực hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/01/2007 và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/01/2008 với tên gọi mới là “Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV”.
 • Ngày 02/01/2008 Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 2203001196 với mức vốn điều lệ 120.850.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
 • Ngày 19/08/2010, Công ty đã làm thủ tục đổi tên thành: " Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin " và tăng vốn điều lệ từ 120.850.000.000 đồng lên 150.839.520.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng. Đăng ký vốn Điều lệ và đổi tên Công ty từ ngày 20 tháng 07 năm 2011.
 • Sản xuất, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác
 • Chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiện vận tải và sản phẩm cơ khí khác
 • Vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển
 • Tư vấn mỏ và công nghiệp
 • Xây dựng công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng, giao thông và san lấp mặt bằng
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Quản lý, khai thác cảng và bến thủy
 • Kinh doanh hạ tầng và bất động sản
 • Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị vật tư, phụ tùng, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Công Hương Ông Phạm Công Hương 57
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quế Thanh Ông Nguyễn Quế Thanh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Trọng Hiệp Ông Hoàng Trọng Hiệp 39 Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS, Quyền trưởng phòng ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Tiến Quang Ông Vũ Tiến Quang 47 Từ tháng 01 năm 2008 đến ngày 16 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vadym D’Omin Ông Vadym D’Omin 41 Từ tháng 06 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Điều hành Ông Nguyễn Quế Thanh Ông Nguyễn Quế Thanh  
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Vũ Tiến Quang Ông Vũ Tiến Quang 47 Từ tháng 01 năm 2008 đến ngày 16 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Hòa Quang Trung Ông Hòa Quang Trung 58 Từ tháng 03 năm 2009 đến tháng 02 năm 2011 : Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng An to...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Tạ Văn Bền Ông Tạ Văn Bền 59 Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty Than Mông Dươn...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Hoàng Trọng Hiệp Ông Hoàng Trọng Hiệp 39 Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS, Quyền trưởng phòng ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Hùng Ông Nguyễn Hữu Hùng  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phạm Thị Hải Bà Phạm Thị Hải 53 Từ tháng 09 năm 2008 đến ngày 24 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Tâm Bà Nguyễn Thị Tâm   • 06/1991: nhân viên Kế toán Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO. • 6/2002: P...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Dương Hải Yến Bà Dương Hải Yến 46 09/1994 - 12/2010: Nhân viên kinh tế các phân xưởng thuộc Công ty cổ phần Than M...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Thế Hanh Ông Nguyễn Thế Hanh  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Lê Trọng Cường Ông Lê Trọng Cường  
Chi tiết...
Thư ký công ty Ông Lê Trọng Cường Ông Lê Trọng Cường  
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty