Công ty niêm yết

LM7 Công ty Cổ phần Lilama 7
Chi tiết

Công ty cổ phần Lilama 7 là một trong những đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (VIETNAM LILAMA CORPORATION) - Tổng Công ty hàng đầu trong lĩnh vực lắp máy và xây dựng tại Việt Nam . Sau gần 40 năm xây dựng và phát triển tên tuổi của Lilama 7 đã gắn liền với các công trình công nghiệp lớn, quan trọng của đất nước. Thương hiệu Lilama 7 đã được các đối tác trong và ngoài nước biết đến, tin tưởng và hợp tác

 • Công ty Cổ phần Lilama 7 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy số 7 được thành lập vào tháng 12 năm 1977. Năm 1993, Bộ xây dựng có quyết định thành lập lại Xí nghiệp Lắp máy số 7 thành doanh nghiệp nhà nước và đến ngày 02/01/1996 Bộ xây dựng ra quyết định đổi tên doanh nghiệp thành Công ty lắp máy và xây dựng số 7 trực thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam.
 • Theo quyết định số: 04/QĐ-BXD ngày 04/01/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển các Tổng công ty Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước độc lập thuộc Bộ xây dựng năm 2005 và Công văn số: 80/TCT-HĐQT ngày 14/03/2005của Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam gửi các Công ty thành viên năm 2005.
 • Công ty lắp máy và xây dựng số 7 đã tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần và đã được Bộ xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại quyết định số: 1800/QĐ-BXD ngày 28/12/2006 với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/10/2006 là: 4.802.502.988 đồng (Bốn tỷ, tám trăm linh hai triệu, năm trăm linh hai ngàn chín trăm tám mươi tám đồng).
 • Ngày 29/12/2006 Bộ xây dựng có quyết định số: 1803/QĐ - BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty lắp máy và xây dựng số 7 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam với số vốn điều lệ 8 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 4.080.000.000 đồng chiếm 51% và phần vốn góp của các cổ đông công ty chiếm 49%).
 • Ngày Công ty cổ phần Lilama 7 chính thức được thành lập theo quyết định số: 392/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty lắp máy và xây dựng số 7 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ là 8 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lilama 7 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/03/2007 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3203001431do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà nẵng cấp.
 • Ngày Bộ xây dựng có quyết định số: 717/QĐ-BXD về giá trị vốn nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/06/2007 để bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty cổ phần Lilama 7 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam sang Công ty cổ phần Lilama 7.
 • Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007 số: 20/Lilama7/ĐHCĐ/NQ ngày 26/08/2007 và quyết định số 06/Lilama7/HĐQT/QĐ/00 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 về việc tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, tính đến ngày Công ty đã phát hành thành công thêm 42 tỷ đồng vốn điều lệ. Toàn bộ 50 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 7 đã được Công ty kiểm toán và kế toán ASNAF xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số: 79/BCKT/TC.
 • Công ty đã thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 01/02/2008 do tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng và thay đổi lần thứ hai vào ngày 09/03/2011 để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Ngày 30 tháng 09 năm 2010 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định: 748/QĐ-SGDHN quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 7. Ngày 28/10/2010 Cổ phiếu công ty cổ phần Lilama 7 chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 14/05/2012, Đại hội cổ đông thường niên tiến hành thay đổi giấy phép kinh doanh nhằm cập nhật mã ngành kinh tế theo quy định Pháp luật và bổ sung mã ngành mới 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đát thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Công ty cổ phần Lilama7 tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3 theo quy định của pháp luật, do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
 • Lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.
 • Gia công, chế tạo kết cấu thép, đường ống, bồn bể áp lực, các thiết bị tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.
 • Xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị ngành điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải lên đến 500KV.
 • Hàn cắt kim loại, bảo ôn và xây lò.
 • Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray)
 • Chống ăn mòn bề mặt kim loại (sơn, mạ…).
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng, điện máy, hóa chất, phụ tùng, dụng cụ cơ khí.
 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi.
 • Xây dựng và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.
 • Vận chuyển máy móc, thiết bị, cung cấp vật tư.
 • Cung cấp nhân lực cho các dự án trong và ngoài nước.
 • Cho thuê xe có động cơ, Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Dịch vụ cho thuê kho, bãi, nhà xưởng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Kiên Ông Nguyễn Văn Kiên 59 Đến ngày 29 tháng 01 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 7
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Vịnh Ông Nguyễn Vịnh 50 Từ năm 2008 đến năm 2009 : Chỉ huy trưởng Công trình nhà máy lọc dầu Dung quất, ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tô Minh Thuý Ông Tô Minh Thuý 45 Đến ngày 29 tháng 01 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Lilama 7
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hồng Thái Ông Nguyễn Hồng Thái 60 Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 05 năm 2007 : Phó giám đốc Công ty lắp máy & Xây ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Hải Sơn Ông Trần Hải Sơn 49 Từ năm 2006 đến năm 2007 : Chỉ huy trưởng đội công trình công ty lắp máy và Xây ...
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Nguyễn Văn Tuấn Ông Nguyễn Văn Tuấn  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Tô Minh Thuý Ông Tô Minh Thuý 45 Đến ngày 29 tháng 01 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Lilama 7
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Văn Bảo Ông Lê Văn Bảo 43 Từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 01 năm 2014 : Biệt phát tại Tổng công ty lắp máy ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Minh Hoàng Ông Nguyễn Minh Hoàng 47 Từ T9/1997 - 3/1998: Kỹ thuật, thi công lắp đặt Nhà máy Xi măng Thanh Trường-Quả...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Hải Sơn Ông Trần Hải Sơn 49 Từ năm 2006 đến năm 2007 : Chỉ huy trưởng đội công trình công ty lắp máy và Xây ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Hồng Thái Ông Nguyễn Hồng Thái 60 Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 05 năm 2007 : Phó giám đốc Công ty lắp máy & Xây ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Võ Duy Chính Ông Võ Duy Chính 50 Từ tháng 04 năm 2009 đến tháng 03 năm 2010 : Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, C...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Lê Thị Quỳnh Nhung Bà Lê Thị Quỳnh Nhung 36 Từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 04 năm 2016 : Nhân viên Phòng TC-KT Công ty Cổ p...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Thái Ông Nguyễn Văn Thái  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Anh Đức Ông Trần Anh Đức 37 Từ tháng 06 năm 2006 đến tháng 03 năm 2007 : Nhân viên Phòng Kinh tế - Kỹ thuật ...
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty