Công ty niêm yết

KSQ Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam
Chi tiết

Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh - thành lập và hoạt động hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102026705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/6/2006, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư chế biến khoáng sản như đồng, chì kẽm, thiếc, đất hiếm, than cốc và que hàn công nghiệp.

 • Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh 
   
  - thành lập và hoạt động hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102026705 
   
  do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/6/2006, với các 
   
  ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư chế biến khoáng sản như đồng, chì kẽm, thiếc, đất 
   
  hiếm, than cốc và que hàn công nghiệp.
 • Ngày 05/01/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được chính thức thành lập theo 
   
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103034314 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 
   
  Nội cấp, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh.
 • Năm 2011, Tăng vốn từ 7,8 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
 • Năm 2013, Niêm yết trên HNX với số vốn điều lệ là 30 tỷ đồng tương đương 3 triệu cổ phần. 
 • Tính đến nay, Công ty phát hành riêng lẻ thêm 12 triệu cổ phiếu tương đương với 120 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
 • Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);
 • Buôn bán khoáng sản, kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, sắt thép);
 • Gia công, chế biến kim loại (không bao gồm kim loại quý, vàng, bạc, bạch kim, sắt thép);
 • Kinh doanh máy móc, khai thác mỏ, luyện kim;
 • Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình, công trình thủy điện; San lấp mặt bằng;
 • ...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Công Cương Ông Nguyễn Công Cương  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Việt Thông Ông Nguyễn Việt Thông  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Triệu Văn Hợi Ông Triệu Văn Hợi  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Việt Thông Ông Nguyễn Việt Thông  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Hoa Bà Nguyễn Thị Hoa  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Lê Thị Hòe Bà Lê Thị Hòe  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Hồng Ngọc Bà Lê Hồng Ngọc  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Đặng Thị Tâm Bà Đặng Thị Tâm  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Việt Thông Ông Nguyễn Việt Thông  
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty