Company list

LAS Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Details

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao) chính thức đi vào sản xuất ngày 24/06/1962. Ngày 1/3/2012, cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có đại lý kinh doanh phân phối sản phẩm của công ty

  • Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao) được Đảng, chính phủ và nhân dân Liên - Xô (nay là Liên bang Nga) giúp đỡ và được khởi công xây dựng ngày 08/06/1959 trên diện tích khoảng 73 ha thuộc thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Sau 3 năm xây dựng, nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao đã cắt băng khánh thành và chính thức đi vào sản xuất ngày 24/06/1962.
  • Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công thương và Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam về việc cổ phần hóa công ty, ngày 22/12/2009, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Ngày 01/01/2010, công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
  • Ngày 01/02/2012, cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán HN với mã cổ phiếu: LAS
  • Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất
  • Địa bàn kinh doanh của công ty rộng khắp các vùng miền trong cả nước, hầu hết các tỉnh đều có đại lý kinh doanh phân phối sản phẩm của công ty.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Quốc Hội Ông Đỗ Quốc Hội 59
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Sơn Hải Ông Bùi Sơn Hải  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Khang Ông Nguyễn Khang 64 Từ tháng 07 năm 1997 đến tháng 12 năm 2002 : Giám đốc Công ty Vật tư Kỹ thuật Nô...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Quang Tuyến Ông Phạm Quang Tuyến 58 Từ tháng 06 năm 2010 đến tháng 05 năm 2013 : Phó TGĐ CTCP Supe Phốt phát và Hóa ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thành Công Ông Nguyễn Thành Công 57 Từ năm 2005 đến năm 2011 : Trưởng phòng Cơ điện, CTCP Supe Phốt phát và Hoá chất...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Quang Tuyến Ông Phạm Quang Tuyến 58 Từ tháng 06 năm 2010 đến tháng 05 năm 2013 : Phó TGĐ CTCP Supe Phốt phát và Hóa ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thành Công Ông Nguyễn Thành Công 57 Từ năm 2005 đến năm 2011 : Trưởng phòng Cơ điện, CTCP Supe Phốt phát và Hoá chất...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Văn Khắc Minh Ông Văn Khắc Minh 57 Từ 15/11/2013 đến nay : Phó Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Vũ Xuân Hồng Ông Vũ Xuân Hồng 56 Đến ngày 13/01/2014 : Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Supe phốt phát v...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Lê Hồng Thắng Ông Lê Hồng Thắng 53 Từ năm 2009 đến ngày 22 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Supe...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Chí Thức Ông Nguyễn Chí Thức  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Thọ Ông Nguyễn Văn Thọ  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vi Hoàng Sơn Ông Vi Hoàng Sơn  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thư ký công ty Ông Nguyễn Quốc An Ông Nguyễn Quốc An   Chủ tịch danh dự ''
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News