company.listedcompany

L61 Công ty Cổ phần Lilama 69-1
company.details

Công ty cổ phần Lilama 69-1 là một doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Được hình thành vào năm 1961, tiền thân từ hai công trường: Công trường Lắp máy phân đạm Hà Bắc và công trường Lắp máy nhiệt điện Uông Bí - Quảng Ninh. Ngành nghề kinh doanh: lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, hệ thống điện, hệ thống xây dựng khác; gia công cơ khí; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; bán buôn tổng hợp..

 • Công ty cổ phần Lilama 69-1 là một doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Được hình thành vào năm 1961, tiền thân từ hai công trường: Công trường Lắp máy phân đạm Hà Bắc và công trường Lắp máy nhiệt điện Uông Bí - Quảng Ninh, hai công trường này sáp nhập lại thành xí nghiệp Lắp máy số 6, sau đó tiếp tục sáp nhập với xí nghiệp Lắp máy số 9 Hoàng Thạch - Hải Dương thành Liên hợp lắp máy 69.
 • Thựchiện Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc Thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước ngày 27/01/ 1993, Bộ xây dựng ra quyết định số 06A/BXD –TCLĐ về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước, lúc này đơn vị có tên là xí nghiệp Lắp máy 69-1 trực thuộc liên hợp các xí nghiệp Lắp máy - Bộ xây dựng, trụ sở đóng tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc (cũ).
 • Khi toàn ngành Lắp máy chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, ngày 02/01/1996, Bộ xây dựng ra Quyết định số: 05/BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp lắp máy 69-1 thành công ty Lắp máy và xây dựng 69-1.
 • Thực hiện nghị định số 187/2004/NĐCP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần, Quyết định số: 2054/QĐ-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển công ty lắp máy và xây dựng 69-1 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
 • Theo quyết định số 333/QĐ-TTGDCKHN ngày 02/10/2008 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu, ngày 19/11/2008 cổ phiếu của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 với mã chứng khoán L61 đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Chuẩn bị mặt hàng
 • Sửa chữa thiết bj điện
 • Gia công cơ khí. xử lý và tráng phủ kim loại
 • Bán buôn tổng hợp
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình công ích
 • Sản xuất các cấu điện kim loại
 • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
 • Sản xuất nồi hơi
 • Hoạt động của các cơ sở thể thao
 • Phá dỡ
 • Sản xuất các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sự dụng hoặc đi thuê
 • Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn nhiên liệu rắn. lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Đình Đại Ông Trần Đình Đại  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Quang Hưng Ông Ngô Quang Hưng 39
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Quế Bà Nguyễn Thị Quế 41 Từ ngày 01 tháng 04 năm 2013 đến ngày 01 tháng 01 năm 2019 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Thế Kiên Ông Phạm Thế Kiên 50 Từ ngày 26 tháng 06 năm 2013 đến ngày 22 tháng 07 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đoàn Tâm Ông Đoàn Tâm 58 Từ 07/1982 – 12/1993: Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp liên hợp lắp máy 69. Từ 01/1994 ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Thế Kiên Ông Phạm Thế Kiên 50 Từ ngày 26 tháng 06 năm 2013 đến ngày 22 tháng 07 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Phú Phong Ông Ngô Phú Phong 38
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Quang Hưng Ông Ngô Quang Hưng 39
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đoàn Tâm Ông Đoàn Tâm 58 Từ 07/1982 – 12/1993: Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp liên hợp lắp máy 69. Từ 01/1994 ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Dương Thanh Phương Ông Dương Thanh Phương 40
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Văn Đạt Ông Nguyễn Văn Đạt 45
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Ngô Minh Tâm Ông Ngô Minh Tâm 44
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Ngô Anh Đức Ông Ngô Anh Đức 41 Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 05 năm 2002 : Chuyên viên xuất nhập khẩu - Công t...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Sáng Ông Nguyễn Văn Sáng 40
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Cao Trường Ông Nguyễn Cao Trường 28
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Văn Đạt Ông Nguyễn Văn Đạt 45
Chi tiết..
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews