Công ty niêm yết

MBS Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Chi tiết

Công ty cổ phần Chứng khoán MB được thành lập ngày 11/05/2000 với tên gọi ban đầu là Công ty Chứng khoán Thăng Long. Công ty tự hào là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế VN nói chung. Ngành nghề kinh doanh: môi giới và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính.

 • Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) được thành lập ngày 11 tháng 5 năm 2000, theo quyết định số 78/2000/NHQĐ ngày 12 tháng 04 năm 2000 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.
 • Sau gần 10 năm hoạt động TSC đã lớn mạnh trở thành một tổ chức tài chính lớn có uy tín trên thị trường Việt Nam với vốn điều lệ đạt 800 tỷ đồng, tổng tài sản gần 5000 tỷ đồng. TSC cung cấp một hệ thống phong phú, hoàn chỉnh các dịch vụ về chứng khoán và ngân hàng đầu tư
 • Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 98/UBCK-GPĐCCTCK chấp thuận cho Công ty Chứng khoán Thăng Long chuyển đổi hình thức sở hữu từ TNHH sang Công ty Cổ phần và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo Luật định
 • Trong hai năm liên tiếp 2009 và 2010, MBS đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới tại cả hai sở giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán và liên tục đứng trong Top 10 thị phần tại cả hai Sở. 
 • Ngày 08/05/2012: CTCP Chứng Khoán Thăng Long đổi tên thành CTCP Chứng khoán MB
 • Ngày 9/12/2013, Chủ tịch UBCK Nhà nước ký quyết định số 116/GP-UBCK hợp nhất với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT thành Công ty hợp nhất với tên gọi là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
 • Tiếp tục phát huy thế mạnh và nỗ lực không ngừng, năm 2015, MBS đã lọt vào Top 5 công ty chứng khoán đứng đầu thị phần môi giới tại cả hai sở.
 • Môi giới và đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Tư vấn tài chính
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Quốc Minh Ông Lê Quốc Minh   Ông Lê Quốc Minh hiện là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Min...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Thành Trung Ông Vũ Thành Trung 38 Từ tháng 06 năm 2015 đến ngày 19 tháng 04 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ p...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Hải Hà Ông Trần Hải Hà 39 07/2002 - 9/2003: Cán bộ tín dụng Ngân hàng VP Bank 09/2003 - 11/2009: Phó Giám ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Minh Tâm Bà Phạm Thị Minh Tâm 42 Từ tháng 07 năm 2015 : Trưởng phòng đầu tư kinh doanh, khối đầu tư - Ngân hàng ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Kim Thanh Bà Trần Thị Kim Thanh 57 Bà Thanh là đại diện quản lý và thực hiện quyền đối với tổng số cổ phần MB mà Ng...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Hải Hà Ông Trần Hải Hà 39 07/2002 - 9/2003: Cán bộ tín dụng Ngân hàng VP Bank 09/2003 - 11/2009: Phó Giám ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Phùng Thị Thanh Hà Bà Phùng Thị Thanh Hà 38 01/2005 - 12/2005: Chuyên viên tài chính Tập đoàn Monoprix & Daily Monop (Pháp) ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Thành Nam Ông Lê Thành Nam 41 - 09/2001 - 12/2007: Chuyên viên QLDA Tập đoàn Tân Mai - 2007 - 2011: Phó Tổng G...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thị Việt Oanh Bà Nguyễn Thị Việt Oanh 38 07/2004 - 10/2005: Phòng Kế toán Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. - 11/2005 - 0...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Văn Học Ông Nguyễn Văn Học 42 Từ tháng 08 năm 2016 : Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Nguyễn Kim Chung Bà Nguyễn Kim Chung 38 2003 - 04/2007: Kế toán Công ty CP Intimex 05/2007 - 05/2009: Kế toán giao dịch,...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Thị Hương Bà Vũ Thị Hương  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh 34 01/12/2007 - 31/12/2010: Chuyên viên Đầu tư CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB 01/01/201...
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty