Company list

LO5 Công ty Cổ phần Lilama 5
Details

Công ty Cổ phần Lilama5 là đơn vị thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam, được hình thành từ năm 1976, tiền thân là công trường Lắp máy Thanh Hóa. Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hn. Ngành nghề kinh doanh: chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị đồng bộ, dây chuyền công nghệ..

 • Công ty Cổ phần LILAMA 5 tiền thân là Công trường Lắp máy Thanh hoá được thành lập năm 1976 để Lắp đặt Nhà máy Gạch Ba Lan và Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn.
 • Năm 1978 được đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy số 5, đến năm 1979 hợp nhất với xí nghiệp lắp máy số 4 Hà Nam Ninh và được đổi tên thành Liên hợp Xí nghiệp Lắp máy 45 thi công lắp đặt Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn.
 • Năm 1993 Liên hợp xí nghiệp lắp máy 45 lại được thành lập lại thành Xí nghiệp lắp máy số 5 theo quyết định số 002A/BXD –TCLĐ ngày 27/01/1993 Bộ xây dựng.
 • Đến ngày 01/12/1995 Xí nghiệp Lắp máy số 5 được đổi tên thành Công ty Lắp máy & XD số 5. Bước sang năm 2006 Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần LILAMA 5 theo quyết định số 667/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 7/2006.
 • Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn giao   dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán LO5
 • Xây dựng, Lắp đặt các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, hệ thống thông tin liên lạc, đường dây tải điện, trạm biến thế; thi công xử lý nền móng, trang trí nội thất, lắp ráp thiết bị máy móc công trình.
 • Gia công chế tạo, lắp đặt và tư vấn lắp đặt dây truyền công nghệ, kết cấu thép các công trình, thiết bị lò hơi, bình, bể chứa gas, đường ống công nghệ chịu áp lực các loại.
 • Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không pháp không phá huỷ (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây truyền công nghệ,chống ăn mòn bề mặt kim loại.
 • Sản xuất kinh doanh vật tư, xây dựng.
 • Kinh doanh vận tải: Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng.
 • Kinh doanh bất động sản và nhà ở.
 • Sản xuất vật liệu hàn.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lưu Huy Phúc Ông Lưu Huy Phúc 54 Từ ngày 01 tháng 04 năm 2013 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tuấn Ngọc Ông Nguyễn Tuấn Ngọc 38
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Cù Minh Kim Ông Cù Minh Kim 47 9/1996-6/2003 Kỹ sư Cơ khí Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5, Bim Sơn, Thanh Hoá ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Thanh Phong Ông Bùi Thanh Phong 45
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Đình San Ông Phạm Đình San 50
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng   Từ ngày 09 tháng 04 năm 2012 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Lilama 5
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Đình San Ông Phạm Đình San 50
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Văn Hoàn Ông Phạm Văn Hoàn 45
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đinh Thành Lê Ông Đinh Thành Lê 45 4/1999-1/2006 Kỹ sư nhiệt điện Công ty Cổ phần LILAMA 5 2/2006-6/2006 P. phòng K...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Hồng Hạ Ông Nguyễn Hồng Hạ 44 11/1996-8/2003 Giáo viên dạy nghề Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 9/2003-6/2006...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Tuấn Ngọc Ông Nguyễn Tuấn Ngọc 38
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Hoàng Thị Phương Bà Hoàng Thị Phương  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Đào Thị Loan Bà Đào Thị Loan  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lưu Sỹ Học Ông Lưu Sỹ Học 41 9/1996 - 6/2000 Sinh viên Học viện Tài chính Kế toán - Hà Nội 7/2000 - 4/2005 Kế...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng   Từ ngày 09 tháng 04 năm 2012 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Lilama 5
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News