Công ty niêm yết

LIG Công ty Cổ phần Licogi 13
Chi tiết

Công ty Cổ phần LICOGI 13 được hình thành và phát triển từ cái nôi của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI), tiền thân là Đội thi công cơ giới số 57 sau đó phát triển thành Công trường Cơ giới 57 chuyên thi công hạ tầng các công trình phục vụ công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa tại Miền Bắc. Qua hơn 50 năm phát triển, Công ty đã đạt được nhiều bằng khen, huân chương lao động của Chính phủ, Chủ tịch nước và Bộ Xây dựng trao tặng.

 • Công ty Cổ phần LICOGI13 (Tên giao dịch: LICOGI 13) có tiền thân là Đội thi công cơ giới số 57, đến năm 1960, đội thi công cơ giới 57 được sáp nhập với Đoàn thi công cơ giới thuộc Bộ Kiến trúc và năm 1973 được chuyển thành Công trường Cơ giới 57.
 • Ngày 08 tháng 3 năm 1980, Bộ Xây dựng có quyết định thành lập Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 trên cơ sở Công trường Cơ giới 57, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới. Từ đây, LICOGI 13 chính thức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước.
 • Năm 1990, Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 được Bộ Xây dựng đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Thi công cơ giới.
 • Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ có QĐ 90/TTg về việc thành lập các Tổng Công ty nhà nước, Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới được chuyển thành Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng. Cùng với đó, Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13 được đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 13, trực thuộc Tổng công ty.
 • Năm 2004, thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 được cổ phần hoá theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với hình thức hoạt động là Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp.
 • Ngày 25/02/2008: Công ty CP LICOGI 13 trở thành Công ty đại chứng với số vốn điều lệ là 60 tỷ đồng
 • Ngày 30/03/2010: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định số 179/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết 6.000.000 cổ phiếu của LICOGI 13 tại sàn HNX
 • Ngày 22/04/2010: Ngày đầu tiên cổ phiếu niêm yết với mã chứng khoán LIG tiền hành giao dịch trên sàn HNX
 • Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2012: 120 tỷ đồng.
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản;  
 • Thi công xây lắp bằng cơ giới nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Đình Sơn Ông Bùi Đình Sơn 60 Trước 30/4/1975: Học sinh PTTH Từ tháng 8/1977 - 12/1981: Sinh viên trường Đại h...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thanh Tú Bà Nguyễn Thanh Tú 39 Đến nay :Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Tuấn Đương Ông Vũ Tuấn Đương 56 - Trước 30/4/1975 Học sinh PTTH - Từ 30/4/1975 đến năm 1980 Học sinh PTCS và PTT...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quốc Hùng Ông Nguyễn Quốc Hùng 54 1983 -1984 Nhân viên XN bán lẻ xăng dầu, Công ty xăng dầu khu vực I 1984 - 198...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Văn Hiệp Ông Nguyễn Văn Hiệp 61 - Trước 30/4/1975 Học sinh PTTH - Từ 30/4/1975 đến năm 1981 Sinh viên trường Đại...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Trần Thị Vân Anh Bà Trần Thị Vân Anh 45 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2015 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Licogi 13
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Văn Thăng Ông Phạm Văn Thăng 42 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 13
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đỗ Thanh Hà Ông Đỗ Thanh Hà 46
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thanh Tú Bà Nguyễn Thanh Tú 39 Đến nay :Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13 
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Xuân Thành Ông Lê Xuân Thành  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Quang Huy Ông Trần Quang Huy 47 Từ ngày 16 tháng 10 năm 2011 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Licogi 13
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thơm Bà Nguyễn Thị Thơm 55 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Licogi 13 
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Dương Thị Phượng Bà Dương Thị Phượng 44 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Licogi 13
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Mạnh Hùng Ông Trần Mạnh Hùng 33
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Đinh Thị Kim Anh Bà Đinh Thị Kim Anh 41
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Trần Thị Vân Anh Bà Trần Thị Vân Anh 45 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2015 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Licogi 13
Chi tiết.
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty