Company list

L62 Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Details

Công ty Cổ phần Lilama 692 tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng 692 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 1960 trụ sở Công ty đặt tại 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh: lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; bán buôn kim loại và quặng kim loại; sản xuất các cấu kiện kim loại; cho thuê máy móc thiết bị..

 • Công ty Cổ phần Lilama 692 tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng 692 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 1960 trụ sở Công ty đặt tại 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 • Ngày 02 tháng 11 năm 2004 căn cứ vào Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Lắp máy và xây dựng 692 thành Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần 692 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001155 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 2004.
 • Ngày 26/03/2008 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 112/QĐ - TTGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 69-2. Ngày 21/04/2008 cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62) chính thức giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Thực hiện theo nghị quyết số 37/NQĐHCĐ ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành thêm 1.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, Công ty đã thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đồng lên 45.000.000.000 đồng.
 • Ngày 220/04/2011, vốn điều lệ của Công ty là 57.418.170.000 đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm 53,08% tương ứng 3.047.807 cổ phiếu).
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại ngày 17 tháng 10 năm 2011.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/04/2012.
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Xây dựng nhà ở, trang trí nội thất, kinh doanh bất động sản;
 • Chế tạo thiết bị, thiết bị phi tiêu chuẩn, sản xuất kết cấu thép, chế tạo bình, bể chịu áp lực, bồn bể chứa xăng dầu, sơn, mạ thiết bị kết cấu thép
 • Lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, lắp đặt điện nước, thông gió, điều hòa các công trình công nghiệp và dân dụng
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trương Đức Thành Ông Trương Đức Thành 46 Từ ngày 01 tháng 05 năm 2012 đến ngày 23 tháng 05 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Xuân Trường Ông Trần Xuân Trường 46 Đến ngày 19 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Kế Chương Ông Vũ Kế Chương 44 Từ ngày 09 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Vũ Kế Chương Ông Vũ Kế Chương 44 Từ ngày 09 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Giám Hiệu Ông Nguyễn Giám Hiệu 57 Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 04 năm 2009 : Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, Tr...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Hữu Hóa Bà Nguyễn Hữu Hóa 47 Từ tháng 03 năm 2010 đến tháng 07 năm 2010 : Giám đốc Nhà máy chế tạo thiết bị l...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Xuân Trường Ông Trần Xuân Trường 46 Đến ngày 19 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Đức Cường Ông Nguyễn Đức Cường 46
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Thị Hường Bà Trần Thị Hường 41 Từ năm 2016 đến ngày 01 tháng 02 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu t...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Phùng Phương Linh Bà Phùng Phương Linh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Thị Ngà Bà Vũ Thị Ngà 60 Đến ngày 19 tháng 06 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 69-2
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Tô Phi Sơn Ông Tô Phi Sơn  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Phùng Phương Linh Bà Phùng Phương Linh  
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News