THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

21/02/2023 -

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG công bố Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan đến đợt chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng.

Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

1. Giấy chứng nhận

2. Quy chế chào bán

3. Thông báo

4. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về phương án chào bán

5. PL1 Giấy đăng ký mua Cổ phiếu

6. PL2 Giấy xác nhận

7. Bản cáo bạch

8. Điều lệ

9. ĐKKD lần 10