THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

29/06/2022 -

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Căn cứ:

 • Quy chế tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ ban hành theo Quyết định số 114/2022/QĐ-APG ngày 15/06/2022;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long tính đến 16 giờ 00 phút ngày 29/06/2022 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long
 2. Địa chỉ: Số 23 đường Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
 3. Điện thoại: (84 –70) 3821759
 4. Vốn điều lệ: 14.000.000.000 đồng
 5. Số lượng quyền mua cổ phần đấu giá: 128.390 quyền mua cổ phần
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 440 đồng/quyền mua cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 30 phút ngày 16/06/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/06/2022
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 0 nhà đầu tư

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, phiên đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ không đủ điều kiện để tổ chức.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo./.