HNX: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) do Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước sở hữu.

25/10/2018 -
Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, ...
4.417.106.730.000 đồng
Đấu giá cả lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô toàn bộ số cổ phần chào bán
10.000 đồng/cổ phần
21.300 đồng/cổ phần
254.901.153 cổ phần
 căn cứ Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 

+ Thời gian: Từ ngày 26/10/2018 đến 16h00 ngày 21/11/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Từ 13h30 đến 14h30 ngày 22/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14h40 ngày 22/11/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Chậm nhất ngày 04/12/2018
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá