APG: Thông báo hủy đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc

09/06/2020 -

THÔNG BÁO HỦY ĐẤU GIÁ

Theo thông báo đấu giá ngày 22/05/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu vào ngày 17/06/2020. Tuy nhiên, đến 15 giờ 30 phút ngày 09/06/2020 là hạn cuối cùng để đăng ký và nộp tiền đặt cọc nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu vào ngày 17/06/2020.

Link thông báo.