APG: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu

22/05/2020 -

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

 Tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

 • Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Ngành nghề kinh doanh: sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương
 • Vốn điều lệ: 12000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 150.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 150.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 000đồng/cổ phần
 • Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 • Thời gian: từ 8h00 ngày 22/05/2020 đến 15h30 ngày 09/06/2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)
 • Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 • Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 12/06/2020
 • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
 • 8h30 ngày 17/06/2020, tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/06/2020 đến 16h00 ngày 23/06/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/06/2020 đến ngày 24/06/2020

File đính kèm:

5.1 Đơn ĐKĐG (NĐT trong nước)

5.2 Đơn ĐKĐG (NĐT nước ngoài)

5.3 Giấy ủy quyền

5.4 Đơn hủy ĐKĐG

5.5 Đơn đăng ký cấp lại phiếu tham dự ĐG

5.6 Phiếu tham dự đấu giá

Ban CBTT

Quy chế bán đấu giá