THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH: “ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHO MỌI NGƯỜI”

21/01/2020 -

Thông báo về việc kết quả giao dịch trong chương trình:  “Đầu tư chứng khoán cho mọi người”

Hoạt động giao dịch chương trình từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020: 

  • APG sẽ lấy kết quả giao dịch từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 22/01/2020 và từ ngày 30/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020.
  • Kết quả sẽ được tính là 1 tuần giao dịch.

Trân trọng!

APG