Thông báo về việc hủy bỏ kết quả giao dịch mã cổ phiếu KLF trong chương trình:  “Đầu tư chứng khoán cho mọi người”

02/01/2020 -

Thông báo về việc hủy bỏ kết quả giao dịch mã cổ phiếu KLF trong chương trình:  “Đầu tư chứng khoán cho mọi người”

Mã chứng khoán KFL không nằm trong danh sách được margin của Công ty cổ phần chứng khoán APG kể từ khi bắt đầu cuộc thi, do đó xin thông báo đến các nhà đầu tư :

  • Thu hồi lại tất cả cổ phiếu KLF trong tài khoản.
  • Thu hồi số tiền lời phát sinh khi giao dịch cổ phiếu KLF trong tháng 12.
  • Bù lại số tiền bị lỗ khi giao dịch cổ phiếu KLF trong tháng 12.
  • Nếu nhà đầu tư dùng số tiền lời phát sinh khi mua cổ phiếu KLF trong tháng 12 mua cổ phiếu khác, công ty sẽ thu hồi lại số cổ phiếu hiện có bằng với số tiền lời phát sinh KLF.

Trân trọng!

APG