Tham gia chương trình : "QUYỀN LỢI VÀNG"

02/03/2019 -

 

 

Tên tiếng Việt: QUYỀN LỢI VÀNG

Tên tiếng Anh: GOLDEN SHARE

Thời gian bắt đầu: Ngày 06/03/2019

Điều kiện đăng ký trở thành Hội viên Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG:

- Là khách hàng mở Tài khoản và thực hiện giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG), đăng ký tham gia Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG.

- Hội viên được gắn kết với hội dài hạn đến khi không tham gia hoặc đóng tài khoản giao dịch chứng khoán.

Những lợi ích của hội viên Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG:

 1. Được hưởng mức giá dịch vụ giao dịch ưu đãi.
 2. Được tặng thưởng điểm.
 3. Được cấp đường link giới thiệu hội viên mới tham gia Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG.
 4. Được tham gia các chương trình khuyến mại.
 5. Được cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm; tư vấn đầu tư, kinh doanh chứng khoán.
 6. Có được mục tiêu phấn đấu để hướng tới mục tiêu là những hội viên đẳng cấp.

 

Điều kiện và điều khoản

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy định các chính sách về quá trình tham gia của hội viên vàoChương trình QUYỀN LỢI VÀNGnhằm tạo khung pháp lý cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ giữa hội viên của Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG với APG.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Điều chỉnh hoạt động gia nhập, cập nhật thông tin tài khoản, tặng điểm, cộng điểm, đổi điểm trả thưởng, xét hạng thẻ, duy trì, chấm dứt danh hiệu của hội viên Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG và các chính sách ưu đãi dành cho hội viên Chương trìnhQUYỀN LỢI VÀNG.

Điều 3. Đối tượng

 1. Hội viên tham gia Chương trìnhQUYỀN LỢI VÀNGđược quy định tại Khoản 1, Điều 5;
 2. Các đối tác của APG.

Điều 4. Giải thích từ ngữ và viết tắt

 1. Trong Điều lệ này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 2. APG: là tên viết tắt của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát.
 3. Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG: là chương trình khách hàng thường xuyên của APG nhằm gópphần củng cố và phát triển quan hệ bạn hàng lâu dài, bền vững giữa khách hàng và APG.
 4. Đối tác: là doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch trực tiếp tại APG hoặc thông qua các tài khoản cá nhân thuộc doanh nghiệp.
 5. Hội viên: là cá nhân, doanh nghiệp đã mở tài khoản và đăng ký tham gia Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG và được Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG gửi thư chúc mừng, thông báo số thẻ. Hạng thẻ Đăng ký, Thường, Bạc,Vàng và Kim Cương: là danh hiệu hội viên từ thấp đến cao của Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG với các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3, Điều 5.
 6. Kỳ xét hạng: tại thời điểm hội viên đạt được số điểm GOLD theo quy định.
 7. Số thẻ hội viên: là số Tài khoản khi khách hàng mở tài khoản giao dịch tại APG và được in trên thẻ hội viên.
 8. Thẻ hội viên: là phương tiện dùng để nhận biết hội viên. Mỗi hạng thẻ hội viên có một thiết kế tương ứng.
 9. Điểm GOLD: Là điểm APG tặng cho khách hàng khi đạt được những mục tiêu đề ra của Hội viên.
 10. Thông báo tài khoản: là thông báo định kỳ hàng tháng về những biến động trong Tài khoản hội viên được Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG gửi tới hội viên qua email hoặc tin nhắn điện thoại.

 

Chương II: ĐIỀU LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LỢI VÀNG

Điều 5. Gia nhập, chấp nhận, nâng hạng, duy trì và chấm dứt danh hiệu hội viên

1. Đối tượng tham gia

- Là khách hàng mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán An Phát và đăng ký tham gia Chương trình "QUYỀN LỢI VÀNG".

- Hội viên có trách nhiệm đăng ký đúng ngày tháng năm sinh và các thông tin cá nhân khác của mình khi tham gia chương trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin không đúng sự thật mà khách hàng cung cấp tại APG.

2. Thủ tục gia nhập

2.1.Cá nhân mong muốn trở thành hội viên của Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có thể truy cập vào trang website www.apsi.vn và làm theo hướng dẫn để gia nhập Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG hoặc có thể đăng ký trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát. Địa chỉ: Tầng 5, 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2.2.Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một tài khoản giao dịch. Số tài khoản giao dịch đồng thời là số thẻ hội viên của Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG. Cá nhân sau khi gia nhập Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG thành công sẽ nhận được thư điện tử chào mừng và thông báo số thẻ hội viên. Hội viên có trách nhiệm khởi tạo lại mật khẩu truy cập sau khi đăng ký thành công để kích hoạt tài khoản Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG. Hội viên có trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản của mình, không được tiết lộ cho người khác.

2.3.Cá nhân không được phép tạo tài khoản hội viên cho người khác mà không được sự ủy quyền hoặc cho phép của người được tạo tài khoản.

2.4.Hội viên có trách nhiệm đăng ký đúng địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, Số tài khoản ngân hàng chính chủ của mình khi đăng ký tham gia Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các thông tin trên. Hội viên có trách nhiệm tự thực hiện bổ sung, cập nhật thay đổi địa chỉ thư tín, email, điện thoại bằng cách truy cập vào tài khoản tại trang website www.apsi.vn hoặc liên lạc trực tiếp với Cán bộ Dịch vụ khách hàng tại văn phòng công ty APG.

2.5.APG có thể yêu cầu hội viên cung cấp thêm những thông tin liên quan khác để phục vụ hội viên tốt hơn.

3. Tiêu chuẩn xét hạng và thời điểm công nhận danh hiệu, hạng thẻ hội viên

3.1.Hạng thẻ Đăng ký được công nhận khi điền đầy đủ các thông tin trong mẫu đăng ký trên trang website www.apsi.vn và được APG thông báo số thẻ hội viên ngay sau khi đăng ký thành công qua email hoặc tin nhắn điện thoại.

3.2.Hạng thẻ Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG được tính trên mức điểm GOLD lũy kế. Quy định như sau:

3.3. Khách hàng sẽ được nânghạng khi số dư của tài khoản đạt mức qui định và được hưởng những ưu đãi theo Điều 6.

3.4.Danh hiệu hội viên, Thẻ hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp.

4. Duy trì danh hiệu hội viên

4.1.Để duy trì danh hiệu hội viên, trong mỗi kỳ xét hạng, hội viên cần tiếp tục thực hiện tích điểm GOLD.

4.2.Tại thời điểm xếp hạng thẻ, hội viên hạng thẻ Bạc, Vàng và Kim Cương không đạt tiêu chuẩn duy trì danh hiệu hội viên sẽ bị giảm xuống hạng thẻ tương ứng với số điểm xét hạng theo quy định.

5. Chấm dứt tài khoản của hội viên

Tài khoản của hội viên bị chấm dứt trong các trường hợp như sau:

5.1.Hội viên tự nguyện xin chấm dứt tham gia Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG.

5.2.Hội viên qua đời.

5.3.Tài khoản của hội viên có các hoạt động, giao dịch vi phạm các quy định của Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG.

5.4.Hội viên có những hành động gây thiệt hại cho Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG, trừ trường hợp không do lỗi của Hội viên.

5.5.Hội viên có những hành động xúc phạm, hành hung nhân viên của APG.

5.6.Trong mọi trường hợp, khi tài khoản của hội viên bị chấm dứt thì toàn bộ số điểm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ, không được chuyển nhượng cho hội viên khác.

6. Kiểm tra, kiểm soát Tài khoản hội viên.

6.1.Tài khoản hội viên có thể được kiểm tra, kiểm soát tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định củaChương trình QUYỀN LỢI VÀNG.

6.2.Khi Tài khoản hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc bị nghi ngờ đã vi phạm Điều lệChương trình QUYỀN LỢI VÀNG, hội viên sẽ tạm thời không được lấy thưởng, cộng điểm trong thời gian xác minh:

6.2.1 Nếu số điểm đã cộng được xác định là không đúng vì lý do gian lận, số điểm đã được cộng sẽ bị truy hồi, Tài khoản hội viên bị đóng, danh hiệu hội viên bị chấm dứt.

6.2.2 Nếu số điểm đã cộng được xác định là do lỗi hệ thống (ví dụ như cài đặt tham số cộng điểm không chính xác), Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có quyền truy hồi lại số điểm đã cộng và có trách nhiệm thông báo tới hội viên về việc truy hồi số Điểm đã được cộng do lỗi hệ thống.

6.2.3 Nếu số Điểm đã cộng được xác định là đúng, trong thời hạn tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày xác định, tài khoản của hội viên được mở lại bình thường để cộng Điểm và lấy thưởng.

6.3.Các trường hợp có các hành vi gian lận trong Tài khoản hội viên, thông tin về hội viên sẽ được thông báo cho các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của Pháp luật.

6.4.Hội viên được quyền yêu cầu truy vấn các thông tin Tài khoản hội viên của mình như thông tin cá nhân, các hoạt động cộng Điểm, trả thưởng trong vòng 2 năm trở về trước tính từ ngày APG nhận được yêu cầu của hội viên.

6.5.Hội viên có trách nhiệm lưu giữ chứng từ giao dịch (tin nhắn, nhật ký cuộc gọi...) để thực hiện xác thực cộng điểm với Trung tâm Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG khi tài khoản hội viên nghi ngờ có dấu hiệu gian lận cộng điểm.

Điều 6.Phương pháp tích lũy điểm GOLD

 1. Nhân dịp thành lậpChương trình QUYỀN LỢI VÀNG, các tài khoản mở mới và các tài khoản đang giao dịch tại APG sẽ được tặng 2.000.000 điểm GOLD.
 2. Thành viênChương trình QUYỀN LỢI VÀNG, khi giới thiệu khách hàng mở tài khoản tại APG bằng đường link giới thiệu của mình sẽ nhận được % thưởng từ điểm thưởng GOLD mà người được giới thiệu nhận được từ chương trình.                                                                                                                                     
 3. Thưởng giao dịch trong tháng:

3.1 Thưởng lại điểm từ tiền phí giao dịch phát sinh trong tháng của tài khoản chứng khoán của hội viên. 

3.2 Thời gian tặng vào đầu tháng dựa trên mức phí giao dịch của tháng trước đó. Cụ thể như sau:                                                                                                                        

 Lưu ý:

Chỉ được tính % từ điểm GOLD phát sinh trong tháng và không bao gồm điểm GOLD từ người được giới thiệu.

Mỗi 1 VND sẽ tính tương đương với 1 điểm GOLD và chỉ xét những tài khoản có số tiền phí giao dch tối thiểu 500.000 VND.

 1.  Chương trình sẽ tặng điểm cho các tài khoản chứng khoán tại APG có lưu ký cổ phiếu APG tối thiểu bình quân lớn hơn 10.000 CP trong tháng để khuyến khích các hội viên sở hữu cổ phiếu APG: 

 1. Các chương trình thưởng GOLD đặc biệt sẽ được thông báo theo từng thời điểm.
 2. Chương trình tặng thưởng tuần/tháng: 

Giải nhất

01 Giải nhất tương đương 100 triệu GOLD

TK tích lũy được nhiều điểm nhất trong tháng.

Giải nhì
01 Giải nhì tương đương 50 triệu GOLD

TK tích được nhiều điểm thứ 2 trong tháng.

Giải ba
01 Giải tương đương 10 triệu GOLD

Bốc thăm ngẫu nhiên hàng tháng tại Công ty.

05 Giải khuyến khích
Mỗi Giải tương đương 3 triệu điểm GOLD

Bốc thăm ngẫu nhiên hàng tháng tại Công ty (áp dụng cho tài khoản phát sinh giao dịch trong tháng và đạt hạng Bạc trở lên)

05 Giải khuyến khích
Mỗi Giải tương đương 1 triệu điểm GOLD

Bốc thăm ngẫu nhiên hàng tuần (áp dụng cho tài khoản phát sinh giao dịch trong tuần)

 

 1. Chương trình Thưởng đặc biệt cả năm: 

Giải đặc biệt
01 Căn hộ tương đương 2 tỷ VND

TK có số dư điểm nhiều nhất tại thời điểm 31/12/2019

Giải nhất
01 Xe ô tô trị giá 1 tỷ VND

TK có số dư điểm nhiều thứ hai tại thời điểm 31/12/2019

Giải nhì
01 Giải trị giá 500 triệu VND

TK có số dư điểm nhiều thứ ba tại thời điểm 31/12/2019

Giải ba
01 Mỗi Giải tương đương 100 triệu VND

Bốc thăm ngẫu nhiên tại chương trình tri ân khách hàng cả năm của APG

05 Giải khuyến khích
Mỗi Giải tương đương 20 triệu VND

Bốc thăm ngẫu nhiên tại chương trình tri ân khách hàng cả năm của APG

Lưu ý: Chương trình này chỉ áp dụng cho hội viên từ hạng Bạc trở lên.

Điều 7.Hình thức quy đổi điểm

 1. Các thành viên có thể quy đổi điểm GOLD giao dịch thành tiền theo các gói đổi tiền và chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán.
 2. Điểm GOLD có thể đổi thành các gói thưởng theo từng thời kỳ do chương trình thông báo.
 3. Điểm GOLD sau khi quy đổi thành tiền hoặc quà sẽ bị trừ đi tương ứng tại tài khoản và có thể làm ảnh hưởng đến hạng hội viên của quý hội viên.
 4. Điểm GOLD chỉ được sử dụng đối với mỗi thành viên được thưởng, không được phép chuyển nhượng cho thành viên khác.
 5. Khuyến khích các thành viên thực hiện hình thức tích lũy điểm trong năm.
 6. Trường hợp các thành viên tích lũy điểm trong nămsẽ được tính quy đổi ra tiền theo các mức sau: 

5 triệu  GOLD

Tương đương 5 triệu VND

50 triệu  GOLD

Tương đương 52.5 triệu VND

 Điều 8. Sử dụng Điểm GOLD

Quy định chung

1.Hội viên được phép lấy thưởng trên cơ sở khấu trừ số Điểm GOLD được tích lũy còn hiệu lực sử dụng trong tài khoản của hội viên. Điểm được tích luỹ trước sẽ được khấu trừ trước.

2.Hội viên không được phép mua bán Điểm với nhau.

3.Điểm sẽ không được hoàn lại vào Tài khoản hội viên đã lấy thưởng cho phần thưởng chưa sử dụng hay mới sử dụng một phần, ngoại trừ các trường hợp do lỗi của APG mà hội viên không thực hiện được phần thưởng.

 

Chương III: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Các thành viên vui lòng đọc kĩ để nắm rõ nội dung chính sách tích điểm, đổi quà trước khi tham gia chương trình. Việc tích lũy điểm sẽ được APG thực hiện theo đúng qui định liên quan của pháp luật hiện hành. Việc tặng quà cho khách hàng được thực hiện nghiêm túc theo đúng thể lệ chương trình đã phát hành.
 2. Đối với những khách hàng vi phạm nội dung thể lệ dự thưởng, APG sẽ phong tỏa toàn bộ tài khoản để giải quyết và tùy theo tình hình để xử lý.
 3. Giá trị quà là giá trị trước thuế, khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí, thuế phát sinh hoặc liên quan đến việc đổi quà.Trường hợp khách hàng phát sinh thuế thu nhập từ việc nhận tiền thưởng từ giá trị quà tặng theo Chương trình này thì APG sẽ thực hiện khấu trừ theo quy định của Pháp luật.                  
 4. Trong trường hợp khách hàng đóng tài khoản chứng khoánthì điểm tích lũy ngay lập tức hết hiệu lực. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng điểm tích lũy cho bên thứ ba nào khác.
 5. APG có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ, bổ sung các thể lệ, nội dung chương trình này cho từng thời kỳ.  
 6. Các nội dung khác không nằm trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định của Công ty.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của hội viên Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG

 1. Khi tham gia vào Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG, hội viên cần đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ theo các Điều khoản của Điều lệ Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG;
 2. Hội viên không được phép tạo tài khoản khống, cộng điểm khống, lấy thưởng từ tài khoản khống, lấy thưởng từ tài khoản của Hội viên khác, cập nhật số thẻ của hội viên khác để cộng điểm, hưởng ưu đãi dịch vụ.
 3. Hội viên hạng thẻ Thường, Bạc, Vàng và Kim Cương được nhận Thông báo tài khoản, Bản tin Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG qua email hoặc tin nhắn điện thoại và được trợ giúp các thông tin về Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG, các sản phẩm mới và chương trình ưu đãi của APG.
 4. Khi hội viên liên hệ với Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG qua các kênh, cần thực hiện như sau:

- Liên hệ tới thư điện tử của Chương trình: Hội viên phải gửi từ thư điện tử đã đăng ký với Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG.

- Trường hợp muốn ủy quyền các giao dịch liên quan đến tài khoản giao dịch và tài khoản Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG của mình, hội viên cần đến văn phòng công ty thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý. Địa chỉ như sau:

* Tầng 5, 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Điện thoại: 024.39410277.

Hội viên được quyền tham gia, xét hạng thẻ, cộng Điểm, lấy thưởng, hưởng các ưu đãi theo hạng thẻ hội viên, duy trì và chấm dứt việc tham gia Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG theo các Điều khoản của Điều lệ Chương trình QUYỀN LỢI VÀNG.