Tham gia giao dịch với APG

Giao dịch trực tuyến

 • Mở tài khoản trực tuyến.
 • Thay đổi thông tin tài khoản trực tuyến.
 • Đặt lệnh trực tuyến.
 • Ứng trước tiền bán.
 • Chuyển tiền trực tuyến.
 • Đăng ký quyền mua trực tuyến.
 • Ủy quyền trực tuyến.
 • Mua bán trực tuyến.

Dịch vụ khách hàng

 • Mở tài khoản.
 • Chuyển khoản chứng khoán giao dịch tại APG.
 • Môi giới chứng khoán.
 • Lưu ký chứng khoán.
 • Hỗ trợ tài chính
 • Tư vấn đầu tư
 • Biểu phí

Tư vấn đầu tư

 • Tư vấn pháp luật chứng khoán, thị trường chứng khoán
 • Tư vấn định giá chứng khoán, chiến lược đầu tư hợp lý
 • Xây dựng danh mục đầu tư và chiến lược phòng ngừa rủi ro hiệu quả
 • Cung cấp báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, đa dạng, kịp thời
 • Đưa ra các nhận định, tư vấn bám sát diễn biễn thị trường hàng ngày
 

Phân tích Thị trường, Tin tức & Công cụ

Dịch vụ tư vấn

Các dịch vụ tư vấn đang triển khai

 •   Tư vấn niêm yết.
 •   Tư vấn các phương án tăng vốn cho doanh nghiệp.
 •   Tư vấn quản trị doanh nghiệp.
 •   Xác định giá trị doanh nghiệp.
 •   Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
 •   Tư vấn cổ phần hóa.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG)

Được thành lập vào ngày 15/11/2007 theo giấy phép số 63/UBCK-GP của UBCKNN. Trải qua quá trình phát triển, APG hiện có thể cung cấp gần đầy đủ các dịch vụ của Công ty chứng khoán, trong đó dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp được xác định là nền tảng hoạt động của APG. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp cho các tổ chức trong và ngoài nước dựa trên kiến thức được đào tạo ở các nước phát triển cộng với kinh nghiệm làm việc tại thị trường tài chính Việt Nam. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, APG tin tưởng rằng sẽ tạo ra các giá trị khác biệt, cung cấp dịch vụ tốt nhất với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tạo tiền đề cho hợp tác lâu dài giữa APG với Quý khách hàng.