APG: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA THỎA THUẬN TRỰC TIẾP

08/07/2022 -

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA THỎA THUẬN TRỰC TIẾP

Căn cứ:

 • Quy chế tổ chức chuyển nhượng quyền mua cổ phần của CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ theo phương thức thỏa thuận trực tiếp ban hành theo Quyết định số 134/2022/QĐ-APG ngày 05/07/2022;
 • Kết quả đăng ký tham gia thỏa thuận trực tiếp mua quyền mua cổ phần của CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin thông báo kết quả đăng ký tham gia thỏa thuận trực tiếp mua quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long tính đến 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2022 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long
 2. Địa chỉ: Số 23 đường Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
 3. Điện thoại: (84 –70) 3821759
 4. Vốn điều lệ: 14.000.000.000 đồng
 5. Số lượng quyền mua cổ phần đấu giá: 128.390 quyền mua cổ phần
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 440 đồng/quyền mua cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 30 phút ngày 06/07/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2022
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 0 nhà đầu tư

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, phiên chuyển nhượng quyền mua cổ phần của CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long do Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ theo phương thức thỏa thuận trực tiếp không đủ điều kiện để tổ chức.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo./.

TB kết quả thỏa thuận trực tiếp