Career

Career

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Chuyên Môn

Quản lý phát triển theo sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược đã đề ra. Lập kế hoạch và ngân sách phù hợp để đạt được mục tiêu phát triển. - Quản lý tất cả các phòng ban thực hiện mục tiêu đã định; theo dõi, giám sát các trưởng phòng chức năng, đảm bảo nhất quán trong suốt quá trình hoạt động của Công ty....

Chuyên viên Marketing Online

Lên ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông đến đối tượng khách hàng là các nhà đầu tư chứng khoán trên các kênh quảng cáo Online: Facebook, Google, Zalo, Viber, Twitter, Instagram...

Nhân viên Phòng Môi Giới

Thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng. Thực hiện tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính....

Trưởng Phòng Môi Giới

Quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng. Phân công, giám sát, kiểm tra các công việc của nhân viên trong phòng. Tham gia tìm kiếm phát triển khách hàng và duy trì quan hệ khách hàng. Quản lý trực tiếp các nghiệp vụ.

Cán Bộ Truyền Thông

Thực hiện các kênh truyền thông: Bản tin, website, các chuyên mục, hệ thống thông tin nội bộ. Quản trị và phát triển website (Intranet). Xây dựng và thực hiện các Chương trình truyền thông nội bộ...

Chuyên Viên Nguồn Vốn

Xây dựng và theo dõi dòng tiền hàng ngày của Công ty. Xây dựng hạn mức vay vốn hàng năm tại các định chế tài chính. Quản lý tiền nhà đầu tư an toàn hiệu quả. Xây dựng và theo dõi tiền nhà đầu tư hàng ngày. Đề xuất phương án đầu tư tiền gửi. Thực hiện phương án đầu tư tiền gửi được phê duyệt.