VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021

25/12/2020 -
Cập nhật: Thứ năm, 24/12/2020
       Ngày 23/12/2020,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN cùng đại diện các Vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán, đại diện Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và các ngân hàng thanh toán.
       Tại Hội nghị, đại diện cho Ban điều hành VSD, ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc đã báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.


         Trong năm 2020 mặc dù dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới, song thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với tốc độ tăng tương đối mạnh. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN và sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các đơn vị có liên quan, trong năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện hoàn thành tốt hoạt động nghiệp vụ về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, hoàn thành các công việc, các đề án, dự án trọng tâm, đảm bảo cho thị trường vận hành thông suốt, an toàn với các kết quả đạt được như sau: i) Triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019; ii) Tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán; iii) Ban hành các Quy chế, quy định hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tại VSD; iv) Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai gói thầu KRX về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM”; v) Chuẩn bị các công tác cho vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân; vi) Hoàn thành nghiên cứu để chuẩn bị triển khai cung cấp các dịch vụ, sản phẩm mới theo quy định pháp luật; vii) Triển khai xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành (TCPH); viii) Tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN; ix) Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế. Cùng với việc thực hiện tốt các công tác trọng tâm, trọng điểm, các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh năm 2020 của VSD tiếp tục đạt kết quả khả quan, việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác kế toán, quản lý tài chính, công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức VSD được cải thiện tích cực.
      Bên cạnh những mặt đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, các vấn đề tồn tại trong năm 2020 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, VSD sẽ bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính, UBCKNN để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau: i) Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình UBCKNN để ban hành các quy chế, quy định hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của VSD theo quy định của Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; ii) Triển khai các công việc liên quan đến chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo Luật Chứng khoán năm 2019 sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; iii) Tiếp tục phối hợp triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu KRX về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM”; iv) Triển khai các dịch vụ, sản phẩm mới: vận hành hệ thống cổng giao tiếp điện tử với các tổ chức phát hành; cung cấp các dịch vụ cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo lộ trình phát triển sản phẩm được phê duyệt; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD; v) Sẵn sàng triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm đối với thị trường chứng khoán cơ sở; nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới (gói thầu KRX) đi vào hoạt động. vi) Tiếp tục phối hợp với HNX triển khai sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm và tiếp tục nghiên cứu triển khai hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới theo yêu cầu của cơ quan quản lý; vii) Nghiên cứu triển khai một số nghiệp vụ mới: đăng ký tài khoản tổng và chứng chỉ lưu ký (DR), dịch vụ sổ cổ đông điện tử (E-passbook); ứng dụng công nghệ thông tin (big data, blockchain, fintech) vào hoạt động nghiệp vụ của VSD nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức phát hành, thành viên lưu ký và nhà đầu tư; viii) Triển khai các giải pháp cơ cấu, hỗ trợ thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, VSD đã có một số ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính, UBCKNN về hoạt động nghiệp vụ và mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động của VSD trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và các của định của luật chứng khoán năm 2019.
        Tham luận tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế Bộ Tài Chính, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được của VSD trong năm 2020, ghi nhận sự phối hợp tích cực với cơ quan quản lý của VSD trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm hướng dẫn luật chứng khoán năm 2019; sự hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng chỉ định thanh toán của VSD trong xử lý nghiệp vụ, triển khai và đưa vào vận hành các sản phẩm dịch vụ mới.
        Tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của VSD trong năm vừa qua đã bảo đảm thanh toán được suôn sẻ, đặc biệt trong những tháng cuối năm khi thanh khoản thị trường lên cao, hoạt động thanh toán cũng vẫn hoạt động rất tốt điều đó nhờ vào hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư khá bài bản.

        Theo ông Dũng, trong năm vừa qua, VSD đã tham gia tích cực vào việc hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN đặc biệt là Luật chứng khoán và các thông tư hướng dẫn. Ông cũng đánh giá cao sự nỗ lực hợp tác của VSD trong công tác giám sát thị trường. Chủ tịch cũng ghi nhận những kiến nghị của VSD đối với UBCKNN và đề nghị trong năm 2021, VSD tập trung vào các nhiệm vụ: i) Chủ động xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho phù hợp với Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật; ii) đối với gói thầu KRX, VSD cần rốt ráo hoàn tất các phần việc liên quan đến hệ thống đăng ký, lưu ký và hệ thống bù trừ thanh toán, đảm bảo chuyển đổi hệ thống an toàn, không gián đoạn thị trường; iii) tiếp tục thắt chặt kỷ luật thanh toán, đảm bảo hoạt động thanh toán của toàn thị trường được an toàn, hiệu quả và bảo mật, hạn chế tối đa các vi phạm về quy định thanh toán gây ảnh hưởng tới sự vận hành thông suốt của thị trường; iv) tiếp tục triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới theo đúng lộ trình đã định như CCP, giao dịch bảo đảm…;
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã chúc mừng những kết quả đã đạt được của VSD trong năm 2020. Ông đánh giá vai trò của VSD tuy thầm lặng nhưng hết sức quan trọng đối với thị trường. Theo đó, ông đã chỉ đạo những nhiệm vụ mà VSD cần làm trong năm 2021, bao gồm: (1) Phối hợp cùng với UBCKNN, các Sở Giao dịch triển khai hiệu quả Luật chứng khoán 2019 thông qua: i) tuyên truyền, giới thiệu tập huấn các nội dung quy định mới của luật chứng khoán và các nghị định hướng dẫn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thành viên hiểu rõ các quy định pháp luật nhằm giúp việc quản lý thị trường minh bạch hơn; ii) chủ động ban hành, sửa đổi các quy chế quy trình để phù hợp với luật chứng khoán mới và các văn bản hướng dẫn cũng như phù hợp với việc chuyển đổi VSD sang mô hình Tổng Công ty lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; (2) Phối hợp với cơ quan quản lý thực hiện các công tác chuẩn bị để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty; (3) Dưới sự chỉ đạo của UBCKNN phối hợp với HOSE, HNX đẩy nhanh tiến độ gói thầu KRX, chú trọng việc kết nối giữa hệ thống của VSD và hệ thống của các Sở Giao dịch với hệ thống của UBCKNN; (4) Phối hợp với các Sở Giao dịch để phát triển các sản phẩm mới cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thị trường giai đoạn mới. Đồng thời, Thứ trưởng cũng ghi nhận những kiến nghị về các vướng mắc của VSD trong năm 2020.

 
        Bế mạc hội nghị, thay mặt VSD, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Sơn đã phát biểu tiếp thu và cam kết triển khai toàn bộ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo UBCK. Nhân dịp này, cùng với tập thể Lãnh đạo, nhân viên VSD, ông gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo UBCK Nhà nước vì đã tin tưởng và có những chỉ đạo sát sao cho VSD trong năm 2020 cũng như đã đưa ra những định hướng hoạt động cho VSD trong năm 2021.


     Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, tập thể VSD tin tưởng dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, UBCKNN cùng sự đồng hành của các Sở GDCK, Ngân hàng thanh toán và thành viên thị trường, VSD sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, góp phần tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.