VSD thông báo chuyển địa điểm Chi nhánh

03/03/2021 -

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (CNVSD) xin trân trọng thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc đến địa chỉ mới như sau:

1. Địa chỉ đăng ký kinh doanh và giao dịch cũ: Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
2. Địa chỉ đăng ký kinh doanh và giao dịch mới:
- Địa chỉ ĐKKD mới: Tầng 7 tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, số 16 đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
-  Địa chỉ giao dịch mới: Tầng 7 tòa nhà Exchange Tower, Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian bắt đầu làm việc chính thức tại địa chỉ mới: Từ ngày 08 tháng 03 năm 2021..
4. Số điện thoại, số Fax, email và các thông tin khác của CNVSD không thay đổi.
Kể từ ngày 08/03/2021, CNVSD kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ công tác, gửi công văn, hồ sơ tài liệu, thư tín và giao dịch với CNVSD theo địa chỉ giao dịch mới nêu trên.
CNVSD trân trọng thông báo./.