VSD: Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

25/12/2020 -
Cập nhật: Thứ năm, 24/12/2020
Chiều ngày 23/12/2020, Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 do đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VSD chủ trì. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên tại Trụ sở chính và đại diện đảng viên tại Chi nhánh TPHCM.
Mở đầu Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Minh, Thành viên HĐQT, thay mặt BCH Đảng bộ VSD báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ VSD. Trong năm 2020, Đảng bộ VSD đã thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ công tác đảng của Đảng bộ. Đảng ủy VSD đã kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng cho các Đảng viên, thường xuyên quan tâm, nắm bắt kịp thời tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ VSD nhiệm kỳ 2020-2025 và ban hành Quy chế hoạt động, Phân công nhiệm vụ trong BCH Đảng bộ, Chương trình kế hoạch công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy VSD và Ủy ban Kiểm tra. Đảng ủy cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy và Chương trình về nguồn trong năm 2020 cho đảng viên tham dự. Báo cáo cũng chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; tiếp tục trau dồi, củng cố lập trường tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; phổ biến, quán triệt các cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, kỷ luật của ngành, của cơ quan.
Ảnh đồng chí Phạm Trung Minh đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ VSD
 
Các đảng viên tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo. Đại diện các Chi bộ trực thuộc cũng đã có đề xuất, kiến nghị lên Đảng ủy VSD và Đảng ủy Bộ Tài chính trong năm 2021 tăng cường tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng để các Chi bộ trực thuộc kịp thời nắm bắt và triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để nắm bắt và triển khai tốt hơn công tác Đảng.
Ảnh đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ thay mặt Đảng ủy VSD đã tiếp thu ý kiến đóng góp và đề xuất, kiến nghị của các chi bộ trực thuộc và các đảng viên dự họp. Đồng chí cũng đưa ra các định hướng và nhiệm vụ chính của Đảng bộ VSD sẽ triển khai trong năm 2021, trong đó Đảng bộ VSD sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác Đảng của Đảng bộ VSD; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Ảnh các đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020