UPCOM: TỔNG KẾT UPCOM THÁNG 2/2021: GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG ĐẠT HƠN 1.030 TỶ ĐỒNG, TĂNG 6,34% 15:00 08/03/2021

09/03/2021 -
Thị trường UPCoM tháng 2 diễn biến theo chiều hướng tăng giá các cổ phiếu. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt 76,64 điểm, tăng 10,7% so với cuối tháng trước và đây cũng là phiên giao dịch có điểm chỉ số cao nhất tháng. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt hơn 1.030 tỷ đồng, tăng 6,34% so với tháng trước.
Toàn thị trường có hơn 796 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giảm 42,68% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch 11,6 nghìn tỷ đồng, giảm 41,59%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 53,1 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 23,58% so với tháng trước. Giá trị giao dịch đạt hơn 771 tỷ đồng/phiên, giảm 22,12% so với tháng trước.
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 2/2021
STT MCK Thay đổi (điểm) Thay đổi (%)
1 KSV 10,900 109,00
2 DAC 3,300 106,45
3 TUG 10,600 86,18
4 EIN 8,100 81,00
5 POB 5,800 68,24
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 BSR 184.834.128
2 PVX 30.776.084
3 VGT 28.644.716
4 CC1 25.955.302
5 QTP 25.758.170
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 17,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 864 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 404 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 460 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 55,8 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 VEA 1.623.012
2 ACV 1.578.390
3 QNS 996.900
4 LTG 815.500
5 VTP 719.718


5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất
STT MCK Khối lượng giao dịch (CP)
1 ACV 2.185.162
2 VEA 1.718.500
3 VTP 1.548.120
4 QNS 790.544
5 BSR 381.860
 
Về quy mô thị trường, tính đến hết tháng 2/2021, tổng số doanh nghiệp ĐKGD trên thị trường UPCoM đạt 907 doanh nghiệp với tổng khối lượng ĐKGD đạt xấp xỉ 37,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt 376,8 nghìn tỷ đồng.