UPCOM: NGÂN HÀNG XĂNG DẦU PETROLIMEX GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN UPCOM TỪ NGÀY 24/12

25/12/2020 -
Ngày 24/12/2020, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM.
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PGB
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 300.000.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.000.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.500 đồng/cổ phiếu
 
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, hoạt động từ năm 1993 với số vốn điều lệ ban đầu là 700 triệu đồng. Sau 8 lần tăng vốn, hiện tại vốn điều lệ của PG bank là 3 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới chi nhánh của PG Bank hiện có 80 điểm giao dịch, trong đó có 1 trụ sở chính là 16 chi nhánh.
Hoạt động kinh doanh chính của PG Bank bao gồm hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay, hoạt động bảo lãnh ngân hàng, dịch vụ thanh toán, hoạt động kinh doanh ngoại hối, phái sinh hàng hóa, dịch vụ thẻ, hoạt động đầu tư. Các sản phẩm của PG Bank bao gồm sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân với các sản phẩm cho vay, sản phẩm huy động, dịch vụ PG Bank thường nhật, dịch vụ ngân hàng trực tuyến; sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp với các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, tài khoản tiền gửi, tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế. Trong cơ cấu doanh thu của PG Bank, chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nhập lãi cho vay khách hàng với tỷ trọng 88,2% năm 2019 và 89,17% trong 9 tháng đầu năm 2020.
Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây:
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 9 tháng đầu năm 2020
Tổng giá trị tài sản 29.899,6 31.574,1 34.396,2
Vốn chủ sở hữu 3.686,8 3.760,4 3.853,6
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 2.002,9 2.258,1 1.765,6
Lợi nhuận sau thuế 126,9 74,6 105,3
Giá trị sổ sách (đồng/CP) 12.289 12.535 12.845
Nguồn: BCTC năm 2019 đã kiểm toán và BCTC quý 3/2020 của PG Bank

Trong thời gian tới, PG Bank hướng tới chuyển đổi mô hình kinh doanh từ ngân hàng thương mại cổ phần với nguồn thu từ lãi chiếm tỷ trọng chính (khoảng hơn 70%) trở thành một ngân hàng đa dịch vụ, trong đó sẽ tập trung chủ yếu vào việc tăng thêm dịch vụ trong phân khúc bán lẻ như liên kết bảo hiểm tăng thu thập ngoài lãi, đẩy mạnh dịch vụ chuyển tiền nhanh, khai thác khách hàng ngoài địa bàn trong mạng lưới Petrolimex, đẩy mạnh thu phí dịch vụ bán lẻ như chuyển tiền trong và ngoài nước,..
Dự kiến doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2020-2021:
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
Vốn điều lệ 3.000 3.000
Doanh thu thuần 1.006,1 1.118,6
Lợi nhuận sau thuế 152 221,8
Cổ tức (%) 0 0
Nguồn: PG Bank

PG Bank là ngân hàng thứ 7 đăng ký giao dịch trên UPCoM. Với số vốn điều lệ 3 nghìn tỷ đồng, PG Bank là ngân hàng có quy mô vốn lớn thứ 61 trên UPCoM và đứng thứ 7 trong số các ngân hàng đang đăng ký giao dịch trên thị trường này.