UPCOM: 1,8 TRIỆU CỔ PHIẾU CTCP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG -VIMICO CHÍNH THỨC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM 10:18 16/03/2021

17/03/2021 -
Ngày 16/3, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng-Vimico đưa 1,8 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán BCV chính thức giao dịch. Đây là cổ phiếu  thứ 5 từ đầu năm 2021 và là cổ phiếu thứ 907 giao dịchtrên UPCoM.
Tổng CTCP Du lịch và thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
- Mã chứng khoán: BCV
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 1.800.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 18000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 21.500 đồng/cổ phiếu
 
CTCP Du lịch và thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tiền thân là nhà khách Bằng Giang ra đời năm 1996, chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP từ tháng 9/2008 với số vốn điều lệ 18 tỷ đồng và là công ty con của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.   Với hơn 24 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành cùng đội ngũ quản lý nhân viên chuyên nghiệp, hiện nay công ty đang dẫn dầu về kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn và dịch vụ du lịch của tỉnh Cao Bằng. Trong khi hầu hết các loại hình dịch vụ trong ngành du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh đều phát triển một cách tự phát, chưa đồng bộ, quy mô nhỏ thì công ty có những bước đi vững chắc trong công tác đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự cùng với chiến lược kinh doanh rõ ràng, công ty đã mạnh dạn đa dạng hoá các loại hình dịch vụ kinh doanh của mình để khẳng định thương hiệu mạnh trong lĩnh vực khách sạn du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là kinh doanh du lịch lữ hành phòng nghỉ khách sạn trong đó hoạt động kinh doanh từ việc cho thuê phòng, kinh doanh nhà hàng, cung cấp dịch vụ ăn uống giải khát chiếm tỷ trọng 60% tổng doanh thu, năm 2019 đạt 17,1 tỷ đồng tăng 18,54% so với năm 2018. Trong đó doanh thu từ dịch vụ ăn uống của Vimico  năm 2019 là 6,6 tỷ đồng (giảm 2% so với năm 2018) và doanh thu từ hoạt động kinh doanh phòng đạt 3,7 tỷ đồng (tăng 14,46% so năm 208). Hoạt động doanh thu còn lại của Vimico  đến từ lữ hành du lịch là 4,1 tỷ đồng (gấp 2.14 lần năm 2018) và hoạt động cho thuê hội trường, phòng họp năm 2019 có doanh thu đạt 0.39 tỷ đồng tăng 33,56% năm 2018.
 
 Kết quả kinh doanh năm 2018 - 2019
Chỉ tiêu 2018 2019
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 16,1 16,1
Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng) 14,4 17,1
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) (0,28) -
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) (2) -
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%) (1,79) -
                                                                                                                                              Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019

Tính đến hết quý 2 năm 2020, doanh thu thuần của Vimico  đạt 2,9 tỷ đồng tương đương 18,81% kế hoạch doanh thu dự kiến.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:
Chỉ tiêu Năm 2020
Doanh thu (tỷ đồng) 15,7
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 0,19
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 1,26
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 1,22
Cổ tức (%) -
                                                            Nguồn: CTCP Du lịch và thương mại Bằng Giang Cao Bằng- Vimico