UBCKNN công bố thông báo hướng dẫn 02 Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh sang Sở GDCK Hà Nội 03/03/2021

04/03/2021 -
Ngày 03/03/2021, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra thông báo hướng dẫn Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh sang Sở GDCK Hà Nội. Cơ chế này được áp dụng từ ngày 03/03/2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (Văn bản chi tiết đính kèm).

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm