UBCKNN có Công văn số 1109/UBCKNN-PTTT về việc hướng dẫn chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh sang Sở GDCK Hà Nội

12/04/2021 -
Ngày 29/03/2021, xét đề nghị của Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), UBCKNN đã có Công văn số 1109/UBCK-PTTT hướng dẫn HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam các nội dung về giá tham chiếu, biên độ giao động giá tại các Sở GDCK; cơ chế lùi thời hạn thanh toán đối với giao dịch mất khả năng thanh toán tại VSD; giá dịch vụ giao dịch, giá dịch vụ niêm yết và giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSD không qua hệ thống giao dịch của Sở GDCK và cơ chế chuyển ngược lại các cổ phiếu từ HNX sang HOSE (chi tiết nội dung văn bản đính kèm).

UBCKNN

 

Tệp nội dung đính kèm