VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2020

17/11/2020 -
 Ngày 13/11/2020 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2020”. Tham dự hội nghị, về phía khách mời có ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Nguyễn Thanh Kỳ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, các Vụ chức năng của UBCKNN, Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đại diện cho các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán và các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD. Về phía VSD có ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Công Quang – Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
           
     Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, năm 2020 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19… Tuy nhiên, nhìn chung các doanh nghiệp đã vượt lượt lên những khó khăn, trong đó các công ty chứng khoán, tổ chức tài chính đã đạt được nhiều tăng trưởng trên thị trường chứng khoán trong năm 2020. Hội nghị thành viên của VSD được tổ chức thường niên là dịp gặp gỡ để tổng kết, đánh giá quá trình triển khai hoạt động nghiệp vụ và phối hợp công tác giữa VSD với các thành viên của VSD. Từ đó, ông Sơn nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 VSD sẽ tập trung để triển khai và đề nghị thành viên tích cực phối hợp thực hiện.
 
Ông Nguyễn Sơn –  Chủ tịch Hội đồng quản trị VSD phát biểu khai mạc hội nghị
 
     Ngoài ra, ông Sơn kêu gọi các đại biểu cùng VSD chung tay tham gia hoạt động xã hội, đặc biệt là hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt thời gian vừa qua. Tới đây, VSD sẽ phối hợp cùng chính quyền một số địa phương ở miền Trung để trao những phần quà nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục phần nào thiệt hại do bão lụt gây ra.
     Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động thành viên năm 2020, ông Nguyễn Công Quang - Phó Tổng Giám  đốc VSD đã đánh giá hoạt động chung và công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ giữa VSD và thành viên trong năm 2020 cũng như đưa ra phương hướng hoạt động của VSD trong năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, các thành viên đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế nghiệp vụ của VSD trong hoạt động nghiệp vụ. Trong năm 2020, để phù hợp với các văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung và phù hợp với thực tế phát sinh, VSD đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, ban hành mới các quy chế, quy định xử lý nghiệp vụ, cụ thể: ban hành mới 01 quy chế; 07 quy chế thay thế; sửa đổi, bổ sung 01 quy chế. Mặt khác, để góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho thị trường, VSD đã triển khai nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới: i) phối hợp với HNX nghiên cứu, triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán cho HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm. ii) tiến hành nghiên cứu mô hình đối tác trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở, sản phẩm giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về. iii) tiếp tục phối hợp với HNX nghiên cứu, triển khai sản phẩm HĐTL trên bộ chỉ số mới. vi) nghiên cứu phương án cung cấp dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD. v) đẩy mạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ E-voting cho các tổ chức phát hành đã đăng ký. vi) triển khai xây dựng hệ thống Cổng giao tiếp với các tổ chức phát hành. Trong năm 2020, VSD và các thành viên đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ nhằmđảm bảo thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại VSD một cách an toàn, hiệu quả, kịp thời, bảo vệ và thực hiện quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật trong các hoạt động đăng ký/điều chỉnh thông tin, lưu ký, chuyển khoản, thực hiện quyền, thanh toán giao dịch… Trong quá trình xử lý nghiệp vụ, TVLK và VSD có sự trao đổi thường xuyên để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý của VSD, VSD đã tích cực nghiên cứu để xử lý kịp thời yêu cầu của người đầu tư. Đối với các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền, VSD đã chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, báo cáo UBCKNN để xử lý.
     Tại Hội nghị, đại diện của các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán như CT TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam), CT TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đã đưa ra các ý kiến tham luận, góp ý để tiếp tục phát triển thị trường nói chung và hoạt động sau giao dịch nói riêng.
Đại điện các CTCK, NHLK và NHTT có ý kiến tham luận tại Hội nghị
 
     Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các thành viên thị trường đều bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp tích cực VSD; các thành viên luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình của các cán bộ nghiệp vụ VSD nói riêng và toàn thể cán bộ, lãnh đạo VSD nói chung. Bên cạnh đó, các thành viên cũng kiến nghị VSD một số nội dung thiết thực trong hoạt động nghiệp vụ như: nghiên cứu xem xét việc giảm bớt giấy tờ, hồ sơ trong các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày; cải tiến website để tiện cho việc tra cứu thông tin thực hiện quyền; cải tiến phần mềm nghiệp vụ để đáp ứng cho những trường hợp chốt danh sách thực hiện quyền đặc biệt như sáp nhập, giải thể doanh nghiệp…
     Cũng tại Hội nghị, VSD đã tổ chức Lễ vinh danh 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2020, 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2020, 07 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2020 và 03 Ngân hàng thanh toán tiền giao dịch chứng khoán.
 

 

 
10 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2020 10 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán GDCK cơ sở năm 2020

 

 
07 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2020 03 Ngân hàng thanh toán tiền GDCK
 
 
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao các kết quả mà VSD đã đạt được trong năm 2020 và sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên với VSD trong hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo cho hoạt động lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được vận hành suôn sẻ, an toàn, hiệu quả và bảo mật; góp phần không nhỏ vào thành công của thị trường chứng khoán năm 2020.
Ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBCKNN
 
     Thay mặt UBCKNN, ông ghi nhận các ý kiến đóng góp của thành viên đặc biệt là những thành viên tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị. Qua theo dõi báo cáo tổng kết của VSD và các  bài tham luận của thành viên cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa VSD và thành viên thị trường. Các bài tham luận Hội nghị có nhiều ý kiến mới rất thiết thực, có chất lượng và chiều sâu đối với hoạt động thị trường chứng khoán nói chung và hoạt động lưu ký, đăng ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán nói riêng. Bước sang năm 2021, ông đề nghị VSD và các thành viên của VSD tích cực phối hợp để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ để phù hợp với  Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật; nghiên cứu những nội dung kiến nghị thành viên đưa vào quy chế, quy trình của VSD; phối hợp triển khai thực hiện giao dịch chứng khoán trong ngày, thanh toán chứng khoán chờ về; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo gói thầu công nghệ thông tin đang triển khai...
     Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt VSD, ông Dương Văn Thanh –  Tổng Giám đốc đã ghi nhận các kiến nghị của TVLK, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBCKNN và sẽ phối hợp cùng với các thành viên tích cực triển khai thực hiện. Để đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực rất lớn của VSD và sự phối hợp rất chặt chẽ của thành viên, nhất là sự đóng góp của những thành viên được vinh danh năm nay. Thời gian tới, VSD sẽ tập trung thực hiện một số công tác trong tâm như sau: phối hợp với thành viên xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ của VSD để phù hợp với  Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật; tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo gói thầu công nghệ thông tin (test và chuyển đổi dữ liệu…); đẩy mạnh thực hiện và phát triển các sản phẩm E-voting, nghiên cứu việc triển khai E-meeting, các sản phẩm mới sau khi hệ thống công nghệ thông tin theo gói thầu công nghệ thông tin chính thức đi vào hoạt động;…
 

Ông Dương Văn Thanh  – Tổng Giám đốc VSD, phát biểu bế mạc Hội nghị
 
     Nhân dịp này, thay mặt cho VSD, ông Dương Văn Thanh gửi lời cảm ơn tới Bộ Tài chính, UBCKNN đã có những chỉ đạo sát sao cho VSD trong thời gian qua, đồng thời cảm ơn các thành viên đã sát cánh đồng hành cùng VSD, cảm ơn sự phối kết hợp của các đơn vị có liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2020 và cam kết sẽ tiếp tục cùng phối hợp để hoàn thành tốt hơn nữa các công tác trọng tâm trong năm 2021.
Nguồn vsd.vn