Thư gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 cho Chủ sở hữu Trái phiếu

30/01/2023 -

Thư gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001 cho Chủ sở hữu Trái phiếu.

Thư gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224001