Thông báo hủy đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Công ty Cổ phần Điện Việt Lào

14/12/2020 -

Theo thông báo đấu giá ngày 25/11/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG sẽ tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Công ty Cổ phần Điện Việt Lào vào ngày 15/12/2020. Tuy nhiên, đến 15 giờ 30 phút ngày 12/12/2020 là hạn cuối cùng để đăng ký và nộp tiền đặt cọc nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Công ty Cổ phần Điện Việt Lào, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại Công ty Cổ phần Điện Việt Lào vào ngày 15/12/2020.

Tài liệu đính kèm: TB Huy Dau gia Tong Cong ty Phat dien 3.pdf