Tài liệu hướng dẫn phát hành sản phẩm chứng quyền có đảm bảo

15/09/2017 -

Công ty CP Chứng khoán An Phát công bố Tài liệu hướng dẫn phát hành sản phẩm chứng quyền có đảm bảo như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

20170913_TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TCPH CW.pdf

link tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/87d709a0-3ed4-45bf-98f5-905b3db9f5a9