SSC: Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

06/01/2021 -
 

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính ký ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghị đinh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm