SSC: Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức UBCKNN năm 2020

11/01/2021 -
Ngày 07/01/2021, UBCKNN tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Ủy ban, các Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN cùng toàn thể các cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban.

    Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Văn Hoàng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo báo cáo, năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, đại dịch Covid-19, tuy nhiên nhờ những cải thiện kinh tế vĩ mô và các giải pháp thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN đã tích cực trong chỉ đạo điều hành, đề xuất chính sách, đề ra những biện pháp kịp thời để quản lý thị trường một cách minh bạch và theo đúng luật pháp. Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm, công tác nội ngành, công tác đảng, đoàn thể cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, lãnh đạo Ủy ban nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đề ra: đảm bảo duy trì sự ổn định và bền vững của thị trưởng chứng khoán; triển khai Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật như Nghị định, Thông tư; triển khai Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/12/2020; tiếp tục triển khai thị trường chứng khoán phái sinh, phát triển thị trường trái phiếu và nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới, Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển theo chiều sâu và kiên trì công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán; Tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán.

 

image

Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN đọc báo cáo tổng kết. Ảnh: TT

Hội nghị cũng lắng nghe Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan UBCKNN, Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức Ủy ban. Ban Lãnh đạo Ủy ban đã thể hiện sự quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức, ghi nhận và giải đáp những đề xuất và kiến nghị của các đơn vị liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức như vấn đề tuyển dụng nhân sự, bố trí, sắp xếp vị trí công tác, vấn đề đào tạo, điều kiện và môi trường làm việc hiệu quả hơn…

 

image

Chủ tịch UBCKNN trao tặng Huân chương độc lập cho tập thể xuất sắc. Ảnh: TT

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng UBCKNN đã công bố và trao Quyết định tặng Huân Chương độc lập năm 2019 cho các cá nhân xuất sắc và trao Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.

 

image

Bà Vũ Thị Chân Phương trao Bằng khen Thủ tướng cho cá nhân xuất sắc. Ảnh: TT

Tiếp nối truyền thông thi đua năm 2020, trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo UBCK và toàn thể Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức từ 15 đơn vị thuộc và trực thuộc UBCK, Công đoàn, Đoàn TN UBCKNN cùng nhau ký kết giao ước thi đua nhằm mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

image

Ký giao ước thi đua. Ảnh: TT

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Hội nghị đã khép lại trong không khí quyết tâm, phấn khởi của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong UBCKNN. Với tinh thần của Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN quyết tâm xây dựng UBCKNN ngày càng phát triển vững mạnh.

UBCKNN