HOSE: Slide đào tạo Chứng quyền có bảo đảm cho nhà đầu tư

18/11/2020 -

Nhằm cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư về sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Slide đào tạo Chứng quyền có bảo đảm cho nhà đầu tư như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).

Tệp đính kèm
20201118_Slide đào tạo CW cho nhà đầu tư.pptx