SSC: Ngày 9/12/2020 sẽ diễn ra Hội nghị Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN tại Hà Nội

09/12/2020 -

Ngày mai 9 – 12, diễn ra Hội nghị Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN về kế hoạch hành động 5 năm hướng tới Thị trường Vốn ASEAN liên kết, toàn diện và năng động.

Hội nghị Diễn đàn các Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 33 với chủ đề “Hội nhập Thị trường Vốn ASEAN - hướng tới một Thị trường Vốn ASEAN liên kết, toàn diện và năng động” sẽ diễn ra vào ngày 09/12/2020 theo hình thức trực tuyến.

image

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Trần Văn Dũng, sẽ chủ trì Hội nghị với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI), Viện Tài chính Bền vững châu Á (SFIA).

Hội nghị ACMF lần này dự kiến sẽ thông qua các ưu tiên chính của Kế hoạch Hành động ACMF giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đạt được kế hoạch Tầm nhìn ACMF 2025, hướng tới một thị trường vốn ASEAN liên kết, toàn diện và năng động. Hội nghị cũng sẽ thảo luận, xem xét việc đưa ra các tiêu chuẩn Trái phiếu Liên kết Bền vững, cùng với các tiêu chuẩn phát hành Trái phiếu Xanh ASEAN, Trái phiếu Xã hội và Trái phiếu Phát triển Bền vững ASEAN đã xây dựng trước đó vào các năm 2017 và 2018, nhằm hoàn thiện Bộ Nguyên tắc phát hành trái phiếu liên quan mục tiêu bền vững của ASEAN.

image

Hội nghị ACMF lần thứ 33 được tổ chức nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, góp phần vào thành công chung năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Hội nghị khẳng định vai trò, trách nhiệm quốc tế và sự chủ động, tích cực của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam đối với vai trò thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn ASEAN, hướng tới một thị trường vốn ASEAN liên kết, bền vững và năng động.

UBCKNN