Infographic về Covered Warrant

15/09/2017 -

Nhằm mục đích giúp cho các công ty chứng khoán cũng như nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm COVERED WARRANT, APSI trân trọng giới thiệu Infographic về Covered Warrant tại file đính kèm.

20170901_Chung quyen co bao dam - CW - Infographic.pdf

link tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/55bfb20e-8b0c-4c06-9e40-d22795502746